Utbildning

Utmattningssyndrom – att förebygga och rehabilitera

Boka utbildning

Utbildningsinformation

Pris

6 990 kronor (exkl. moms)

En utbildning i hur du som chef kan förebygga samt arbeta med rehabilitering av utmattningssyndrom. Du får även möjlighet att fördjupa dina kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i din funktion som chef.

Eftersom orsaken till utmattningssyndrom ofta är relaterade till arbetssituationen läggs ett stort ansvar på arbetsgivaren att proaktivt förebygga stress, men även att säkerställa att rehabiliteringen fungerar effektivt då sjukdomen är ett faktum. För att du som arbetsgivarrepresentant/chef ska kunna medverka till en lyckad rehabiliteringsprocess är det därför viktigt att ha uppdaterad kunskap inom rehabilitering av utmattningssyndrom.

Utbildningen behandlar din roll som chef i rehabiliteringsprocessen gentemot den sjukskrivna och övriga parter såsom HR, andra medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera. Du får också en övergripande orientering i aktuella juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten. Utbildningen berör dessutom stress, stresshantering och preventiva åtgärder vid stress.

Ur innehållet

  • Arbetsrätt och arbetsmiljörätt - förhållningssätt, lagar, sekretess och tystnadsplikt – hur du som arbetsgivaren bör agera
  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Din roll som chef samt alla moment i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
  • Arbetssätt och metoder för medarbetarens återgång i arbete
  • Uppdatering av den senaste forskningen och utvecklingen inom arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom
  • Aktuella och moderna behandlingsplaner för patienter med stress och utmattningssyndrom

Mål

Kursens övergripande mål är att du som chef ska förstå och praktiskt kunna verka på ett korrekt sätt i olika rehabiliteringsärenden från tidiga signaler till när det övergår i ett arbetsrättsligt ärende.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • planera och genomföra koordinerande insatser som aktivt främjar återgång i arbete i relation till rehabiliteringskedjan.
  • redogöra för och förklara hur långvarig stressen påverkar individens hälsa
  • redogöra för vilka tidiga symtom som är viktiga att beakta för att förhindra utveckling av utmattningssyndrom.
  • redogöra för vilka preventiva åtgärder som är effektiva för att förhindra stress på arbetsplatsen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till främst till chefer med personalansvar. 

Tid

Utbildningen genomförs mellan klockan 09.00-16.30. Registrering och kaffe från klockan 08.30.

Pris

6 990 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Erbjudande: 
500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Intyg

Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg.

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Erbjudande: 500 kronor rabatt!

500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Kursledaren Milla om utbildningen:

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Utmattningssyndrom – att förebygga och rehabilitera"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";