Utbildning

Uppsägningar – personliga skäl och arbetsbrist

Boka utbildning

Utbildningsinformation

Datum och ort

Pris

7 290 kronor (exkl. moms)

Early Bird-pris

Anmäl dig senast 29 mars 2019 så får du 1000 kronor i rabatt.
Ange kampanjkod Early Bird.

Erbjudandet gäller per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

Att avsluta en anställning är ofta svårt – vilka regler finns och vad är viktigt att tänka på? Gör du fel kan det bli kostsamt i form av skadestånd och förlorad goodwill. Under denna praktiskt inriktade utbildning får du handfasta råd och tips om hur du inom HR bör agera i en uppsägningssituation.

Med hjälp av olika typfall och aktuell praxis går vi igenom och diskuterar den juridiska och praktiska gången vid uppsägningar. Vad gäller vid uppsägningar på grund av personliga skäl? Vad gäller vid arbetsbrist? Vilka åtgärder måste arbetsgivaren vidta innan det kan bli aktuellt med uppsägning? Vad gäller när du som arbetsgivare inte kan påvisa tillräckliga skäl för uppsägning? Vad kan det kosta om man träffar en överenskommelse med den anställde?

I steg för steg går vi genom hur man förbereder och genomför ett avslut av anställning. Vi diskuterar relevanta rättsfall och de praktiska frågor och utmaningar du kan ställas inför under processens gång. Vi går också igenom hur man på bästa sätt kan förhandla en överenskommelse om avslut av anställning.

Vi kommer bland annat att gå igenom:

 • Uppdelningen mellan uppsägning på grund av arbetsbrist och av personliga skäl
 • Typfall som utgör saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl, t.ex. dåliga arbetsprestationer, misskötsamhet, illojalitet, sjukdom, alkohol- och droger m.m.
 • Omplacering vid personliga skäl
 • Varning och tillsägelser
 • Tvåmånadersregeln
 • Lojalitetsplikt och kritikrätt
 • Fackliga förhandlingar vid personliga skäl
 • Skillnader mellan uppsägning och avskedande
 • Typfall som utgör saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist.
 • Omplacering vid arbetsbrist
 • Turordningsreglerna
 • Tillräckliga kvalifikationer
 • Företrädesrätt till ny anställning
 • Fackliga förhandlingar vid arbetsbrist
 • Hur går man till väga för att träffa en överenskommelse? Vad kan den kosta?

Syfte

Kursledarna Charlotte Forssanders och Jonas Lindblads mål med utbildningen är att du ska ha fått kunskap om hur processen går till vid uppsägningar. Mot bakgrund av deras långa erfarenhet av dessa situationer ska du också ha fått konkreta råd och praktiska tips hur du ska hantera dem i praktiken för att navigera rätt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, förhandlingschef eller till dig som annars arbetar med företagets arbetsrättsliga frågor och behöver fördjupa dina kunskaper.

Tid

Seminariet genomförs mellan klockan 09.00-16.00. Registrering från klockan 08.30.

Pris

7 290 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Erbjudande: 
Anmäl dig senast 29 mars 2019 så får du 1000 kronor i rabatt. Ange kampanjkod Early Bird.

Erbjudandet gäller per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

Intyg

Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg.

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Program

09.00 – 12.00

Inledning och presentation

09.10 - 10.15

Uppsägning av personliga skäl

 • Anställningsavtalets grundläggande förpliktelser för arbetsgivaren och arbetstagaren 
 • Genomgång av typfall som kan utgöra saklig grund för uppsägning; bristande arbetsprestationer, samarbetssvårigheter, arbets- eller ordervägran, illojalitet, brott, sjukdom samt alkohol- och drogrelaterade problem.
 • Vad kan arbetsgivaren göra när det uppstår problem med anställd? 
 • När bör varning utdelas?
 • När bör anställd omplaceras?
 • När kan anställd sägas upp i de olika typfallen?

10.15 – 10.35

Paus

10.35 – 11.45

 • Skillnaden mellan uppsägning och avskedande – vad är ett grovt brott mot anställningsavtalet?
 • Anställningen under tvist - processuella skillnader vid uppsägning respektive avskedande.
 • Påkallande och genomförande av fackliga förhandlingar.
 • Hur går man till väga för att träffa en överenskommelse? Tips och fallgropar.

11.45 - 12.45

Lunch

12.45-14.00

Uppsägningar på grund av arbetsbrist

 • Kravet på saklig grund 
 • Något om ”fingerad arbetsbrist”
 • Omplacering till ledig befattning
 • Turordningsprincipen ”sist in – först ut” 
 • Turordningsbestämmelser i kollektivavtal och avtalsturlistor
 • Företrädesrätt till återanställning – vilka har företrädesrätt och till vilka arbeten?

14.00-14.30

Paus

14.30-16.00

 • Timing-frågor: när ska de anställda och facket informeras och hur?
 • Påkallande och genomförande av fackliga förhandlingar
 • Vad gäller under uppsägningstiden?
 • Praktiska exempel och erfarenhetsutbyte.

16.00-16.30

Open floor och sammanfattande diskussion.

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Uppsägningar – personliga skäl och arbetsbrist"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";