Utbildning

Uppsägningar – arbetsbrist och personliga skäl, från början till slut

Boka utbildning

Utbildningsinformation

Pris

7 290 kronor (exkl. moms)

Under utbildningen får du en genomgång av det juridiska regelverket kring uppsägningar såväl på grund av arbetsbrist/organisatoriska skäl som av personliga skäl. Eftersom hanteringen av dem skiljer sig avsevärt mycket åt går vi igenom hur respektive situation ska hanteras från början till slut.

Du får också en genomgång av relevanta rättsfall och de praktiska frågor och utmaningar du kan ställas inför under processens gång. Du får även råd i hur olika dokument som exempelvis förhandlingsframställningar, varningar och så kallade förbättringsplaner bör utformas.  

Vi går igenom de situationer där du som arbetsgivare inte kan påvisa tillräckliga skäl för att säga upp på grund av arbetsbrist/organisatoriska skäl eller av personliga skäl. Hur kan man då ändå avsluta en anställning och hur går man till väga rent praktiskt? Vad kan det kosta om man träffar en överenskommelse med den anställde? 

Vi kommer bland annat att gå igenom

 • Det juridiska regelverket och praxis gällande uppsägning på grund av arbetsbrist och av personliga skäl
 • Vad ska en förhandling med facken innehålla inför en arbetsbristsituation?
 • Vad gäller kring omplacering och turordning vid arbetsbrist?
 • Vad gäller under uppsägningstiden?
 • Vad kan vara saklig grund för uppsägning av personliga skäl? Vad krävs i form av dokumentation?
 • Hur hanterar du som arbetsgivaren en person som missköter sig?
 • Vad gäller vid de svåra uppsägningsfallen till exempel dåliga arbetsprestationer, misskötsamhet, illojalitet, sjukdom, alkohol- och droger med mera
 • Alternativ till uppsägning eller avskedande – Överenskommelser
 • Hur går man till väga för att träffa en överenskommelse? Vad kan den kosta? 

Se programmet längre ner på sidan.

Syfte

Kursledaren Jenny Hellbergs mål med utbildningen är att du ska ha fått kunskap om hur processen går till vid uppsägningar. Mot bakgrund av hennes långa erfarenhet av dessa situationer ska du också ha fått konkreta råd och praktiska tips hur du ska hantera dem i praktiken för att navigera rätt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, förhandlingschef eller till dig som annars arbetar med företagets arbetsrättsliga frågor och behöver fördjupa dina kunskaper.

Tid

Utbildningen genomförs mellan klockan 09.00-16.30. Registrering från klockan 08.30.

Pris

7 290 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation och fika.

Erbjudande:

Kundrabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Erbjudandet gäller per person. 

Intyg 

Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg.

 

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Program

09.00-09.10    

Inledning och presentation

09.10-10.15

Uppsägningar på grund av arbetsbrist

 • På vilka sätt kan en anställning avslutas? När är det arbetsbrist respektive personliga skäl med mera.

 • Påkallande och genomförande av fackliga förhandlingar.

 • När ska de anställda informeras och hur?

10.15-10.35     

Paus

10.35-11.45

 • Omplacering och turordning.

 • Vad gäller under uppsägningstiden?

 • Praktiska exempel och diskussion.

11.45-12.45     

Lunch

12.45-14.00

Uppsägningar av personliga skäl

 • Vilka åtgärder måste arbetsgivaren vidta innan det kan bli aktuellt med uppsägning av personliga skäl?

 • När ska varning utdelas?

 • Vad gäller särskilt kring bristande prestationer?

 • Vad gäller kring en så kallad plan för förbättring av arbetsprestation?

14.00-14.30

Paus

14.30-16.00

 • Genomgång av andra skäl som kan utgöra saklig grund för uppsägning; till exempel illojalitet, brott, sjukdom, alkohol- och droger med mera.

 • Hur går man till väga för att träffa en överenskommelse? Konkreta råd och praktiska tips.

16.00-16.30

Frågestund och sammanfattning av dagen.

Erbjudande: 500 kronor rabatt!

Du som är abonnemangskund får 500 kronor i rabatt när du anmäler dig.
Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Uppsägningar – arbetsbrist och personliga skäl, från början till slut"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";