Utbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

För att förebygga och förhindra allvarliga skador, sjukdomar och dödsfall i arbetslivet samt för att bidra till en god arbetsmiljö är alla arbetsgivare skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar till kreativitet och produktion på arbetsplatsen och därmed till friska och framgångsrika företag.

Det är därför viktigt att vd, ledning, samtliga chefer och arbetsledare liksom medarbetare inom HR, avdelningen för Hälsa Säkerhet och Miljö samt juristavdelningen känner till reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete och har kunskap om hur det ska och kan bedrivas.

Under utbildningen lär du dig om reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete och hur du kan göra för att implementera dem i din organisation på ett sätt som stödjer affären och lönsamheten. Du får konkreta råd om hur du praktiskt kan och bör arbeta.

Ur innehållet:

 • Bakgrunden till och syftet med reglerna 
 • Vad menas med systematiskt arbetsmiljöarbete?
 • Arbetsgivarens ansvar och de anställdas medverkan
 • Riskbedömningar och krav på åtgärder
 • Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter
 • Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Skyldighet att utreda ohälsa, olycksfall och tillbud
 • Dokumentationskrav
 • Krav på företagshälsovård
 • Tips för implementering
 • Vad kan konsekvenserna bli om reglerna inte efterlevs?

Mål

Efter utbildningen känner du till de regler som gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilka krav som ställs och hur arbetet ska bedrivas. Du kan då bidra till att göra arbetet till en integrerad del i verksamheten som stödjer affären och lönsamheten. Du kan bidra till att främja hälsan i din organisation och medverka till att öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla arbetsgivare och särskilt till VD, ledningsgrupper, chefer, arbetsledare och skyddsombud samt medarbetare inom HR, Hälsa Säkerhet Miljö och bolagsjuristavdelningen.

Kursdokumentation

Föreläsarens bilder.

Tid

Utbildningen genomförs mellan klockan 09.00-16.00. Registrering från klockan 08.30.

Pris

6 900 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Erbjudande: 
500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

 

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Erbjudande: 500 kronor rabatt!

500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Systematiskt arbetsmiljöarbete"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";