Seminarium

Svåra uppsägningar – fördjupning om organisatoriska och personliga skäl

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

Vid uppsägning av ett anställningsförhållande från arbetsgivarensSnittbetyg vid senaste genomförandet. sida krävs saklig grund. Kravet på saklig grund innebär olika utmaningar beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. En viktig skiljelinje är om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen (personliga skäl) eller inte (organisatoriska skäl, arbetsbrist)

Vi tar ett helhetsgrepp kring uppsägningar och illustrerar frågor och överväganden att ta ställning till inför ett avslut av en anställning. Utbildningen är inriktad på praktisk vägledning och innehåller flera caseövningar och ett särskilt avsnitt om hur du förhandlar en frivillig överenskommelse om avslut av en anställning. Dagen avrundas med en frågestund och allmänna reflektioner kring uppsägningar.   

 • Uppsägningar på grund av organisatoriska skäl/arbetsbrist
  Under förmiddagen får du en grundlig genomgång av arbetsbristuppsägningarnas hörnstenar: omplacering, turordning och begreppet tillräckliga kvalifikationer. Vi kommer särskilt att gå igenom vanliga falluckor i samband med uppsägningar på grund av organisatoriska skäl och vilka utmaningar och möjligheter det finns i regelverket.
     
 • Uppsägning på grund av personliga skäl
  I delen om uppsägningar på grund av personliga skäl kommer vi att fokusera särskilt på uppsägningar på grund av bristande arbetsprestationer. När föreligger det saklig grund för uppsägning, och hur kan/bör man agera gentemot underpresterande medarbetare?  
    
  Vi går även igenom de viktigaste rättsfallen inom ämnet och senaste praxis från AD.
    
  Båda passen avslutas med casebaserade gruppövningar.
     
 • Förhandlingar av avslutsavtal
  I delen om avslutsavtal diskuterar vi ”do’s and dont’s” och våra erfarenheter av vad man bör tänka på när man förhandlar ett avslutsavtal. Vi går också igenom vad som kan och bör regleras i avslutsavtalet.
     
  Vi går även igenom senaste praxis kring avslutsavtal.
     
 • Reflektioner, frågor och diskussion

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som har personalansvar, arbetar med arbetsrättsliga frågor, fackliga ombud, jurister med flera. 

Tid

Seminariet genomförs mellan klockan 09.00-16.00. Registrering från klockan 08.30.

Pris

6 900 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, fika och lunch.

Erbjudande:
500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Erbjudande: 500 kronor rabatt!

500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Svåra uppsägningar – fördjupning om organisatoriska och personliga skäl"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";