Seminarium

Psykisk ohälsa

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

Snittbetyg vid senaste genomförandet. Ett seminarium om Psykisk ohälsa - Arbetsgivarens skyldigheter, arbetsuppgifter och ansvar.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag.  Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren ”vidta alla åtgärder som behövs” för att förebygga ohälsa. Denna skyldighet avser såväl fysisk som psykisk ohälsa. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar omfattar således både kropp och själ.

Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog går igenom begreppet arbetsmiljö med särskild inriktning mot psykiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer och det rättsliga ansvar som arbetsgivaren (chefen) har med avseende på ohälsa i alla dess former.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö behandlas utförligt på seminariet. Tommy Iseskog kommer också att kommentera intressanta domar som rör psykisk ohälsa  och godkänd arbetsskada. 

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, personalchef, förhandlingschef, chef med flera.

Tid

Seminariet genomförs mellan klockan 09.00-16.00. Registrering från klockan 08.30.

Pris

7 200 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Erbjudande: 

 • Gå 3 betala för 2 – Vid anmälan av 3 personer från samma företag går den tredje personen gratis.
 • 500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

OBS! Erbjudanden kan inte kombineras och mängdrabatten gäller företag/organisationer med samma organisationsnummer.

 

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Program

 • Det moderna arbetsmiljöbegreppet – en helhetssyn på människa och arbete
 • Arbetsgivarens skyldigheter (arbetsuppgifter) enligt arbetsmiljölagen vad gäller fysisk och psykisk hälsa/ohälsa. Innebörden av uttrycket ”vidta alla åtgärder som behövs” i syfte att förebygga ohälsa
 • De nya föreskrifterna (AFS 2015:4) rörande ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling – krav, arbetsuppgifter och ansvar
 • Konsekvenser om reglerna inte följs - tillsyn och sanktioner
 • Särskilt om rutiner vid upplevd kränkande särbehandling
 • Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete rörande psykisk ohälsa som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Chefens juridiska ansvar inom arbetsmiljöområdet och med särskilt uppmärksammande av ansvar vid psykisk ohälsa
 • Förhållandet mellan arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen och lagen om anställningsskydd vid ohälsa

Erbjudande

 • Gå 3 betala för 2 – Vid anmälan av 3 personer från samma företag går den tredje personen gratis.
 • 500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan. Rabatten gäller per person.

OBS! Erbjudanden kan inte kombineras och mängdrabatten gäller företag/organisationer med samma organisationsnummer.

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN