Seminarium

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

Snittbetyg vid senaste genomförandet. Välkommen till ett halvdagsseminarium om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter.

Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat med 77 procent mellan 2011 och 2015. För att vända utvecklingen har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som är anpassade till dagens arbetsliv (AFS 2015:4). De nya föreskrifterna trädde ikraft den 31 mars 2016.

De tydligare reglerna ska göra det lättare för arbetsgivare att göra rätt, främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Välkommen till en halvdag som ger dig en översikt över Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Under seminariet lär du dig om de nya reglerna och hur du kan göra för att implementera dem i din organisation på ett sätt som stödjer affären och lönsamheten.

För att visa hur den nya föreskriften kan genomsyra de ordinarie HR-processerna kommer gästföreläsare Gabriella Ekström, HR strateg på SVT att dela med sig av hur SVT har anpassat utvecklingssamtalet efter Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter och tagit fram en ny mall till stöd för samtalen. Ett av alla sätt att se till att använda föreskriften i vardagen med syfte att både upptäcka och förebygga arbetsmiljöproblem och utveckla verksamheten.

Under eftermiddagen får du konkreta råd om hur du praktiskt kan och bör arbeta utifrån de nya föreskrifterna. Vid seminariets slut kommer du bland annat ha med dig en egen plan för vilka åtgärder ni behöver vidta i just din organisation

Ur innehållet:

  • Bakgrunden till och syftet med de nya reglerna 
  • Vad menas med organisatorisk arbetsmiljö?
  • Vad menas med social arbetsmiljö?
  • Krav på kunskap och utbildning
  • Arbetsgivarens skyldigheter med avseende på arbetsbelastning, arbetsuppgifter och arbetstid
  • Krav på policy samt rutiner för hantering av kränkande särbehandling
  • Krav på uppställande av mål gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • Vad behöver du göra i din organisation med anledning av de nya reglerna?
  • Vad kan konsekvenserna bli om reglerna inte efterlevs?
  • Ett exempel från verkligheten på hur reglerna kan tillämpas

Mål

Efter seminariet känner du till de nya reglerna samt varför och hur du ska tillämpa och implementera dem. Du kan då göra arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön till en integrerad del i verksamheten som stödjer affären och lönsamheten. Du kan bidra till att främja hälsan i din organisation och medverka till att öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till alla arbetsgivare och särskilt till befattningar inom HR, VD, chefer, arbetsledare, projektledare och skyddsombud.

Tid

Seminariet genomförs mellan klockan 13.00-16.30. Registrering från klockan 12.30.

Pris

3 900 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation och fika.

Erbjudande: 
500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Erbjudande: 500 kronor rabatt!

500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Organisatorisk och social arbetsmiljö"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";