Seminarium

Nya dataskyddsförordningen – GDPR

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), och en ny dataskyddslag, vilka skärper kraven på hur personuppgifter ska hanteras.

Under seminariet får du lära dig vad förändringarna innebär och vad du som arbetsgivare måste göra för att uppfylla kraven i GDPR. Du får även lära dig vad som gäller när din organisation behandlar personuppgifter för någon annans räkning. Seminariet tar upp hur du kan bygga upp en organisations hantering av dataskyddsfrågor, det vill säga vem i organisationen som bör göra vad när det gäller personuppgiftsbehandlingar.

Innehåll

 • Kravet på att utse dataskyddsombud i vissa verksamheter
 • Krav på skriftlig förteckning över personuppgiftsbehandlingar
 • Krav på skriftligt avtal mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och krav på avtalets innehåll
 • Den så kallade missbruksregeln försvinner, det vill säga kraven för personuppgiftsbehandling gäller för all typ av personuppgiftsbehandling
 • Rätt att få personuppgifter överförd till från en till en annan personuppgiftsansvarig, rätt till dataportabilitet
 • Krav på konsekvensbedömningar vid särskilda integritetsrisker
 • Krav på att personuppgiftsincidenter skall anmälas till Datainspektionen
 • Skärpta sanktioner.
 • Att skapa en organisation för dataskydd - vem skall göra vad för att uppfylla kraven i GDPR
 • Hur skall dataskyddsfrågor hanteras för att uppfylla kraven enligt GDPR
 • Uppgifter att prioritera för att uppfylla kraven i GDPR

Mål

Målsättningen med seminariet är att du som deltagare ska få en grundläggande förståelse för vilka förändringar GDPR och dataskyddslagen innebär. Utifrån den kunskapen kommer du att kunna göra en översyn av verksamhetens nuvarande personuppgiftsbehandling och säkerställa att verksamheten uppfyller de nya kraven.

Målgrupp

HR-chefer, HR-ansvariga, HR-partners, lönehandläggare, IT-ansvariga, IT-support och andra personer med ansvar för dataskyddsfrågor hos arbetsgivare.

Tid

Seminariet genomförs mellan klockan 13.00-16.30. Registrering från klockan 12.45.

Pris

 4 200 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation och fika.

Erbjudande: 
500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Erbjudande: 500 kronor rabatt!

500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Nya dataskyddsförordningen – GDPR"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";