Seminarium

Nya dataskyddsförordningen

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), och en ny dataskyddslag vilka skärper kraven på hur personuppgifter ska hanteras. Under seminariet får du lära dig vad förändringarna innebär och vad du som arbetsgivare måste göra. Du får även lära dig vad du får och inte får göra när din organisation personuppgiftsbehandlar för någon annans räkning.

Innehåll

  • Kravet på att utse dataskyddsombud i vissa verksamheter
  • Krav på skriftlig förteckning över personuppgiftsbehandlingar
  • Krav på skriftligt avtal mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och krav på avtalets innehåll
  • Den så kallade missbruksregeln försvinner, det vill säga kraven för personuppgiftsbehandling gäller för all typ av personuppgiftsbehandling
  • Rätt att få personuppgifter överförd till från en till en annan personuppgiftsansvarig, rätt till dataportabilitet
  • Krav på konsekvensbedömningar vid särskilda integritetsrisker.
  • Krav på att personuppgiftsincidenter skall anmälas till Datainspektionen
  • Skärpta sanktioner.

Mål

Målsättningen med seminariet är att du som deltagare ska få en grundläggande förståelse för vilka förändringar den nya dataskyddsförordningen och dataskyddslagen innebär från ett arbetsgivarperspektiv. Utifrån den kunskapen kommer du att kunna göra en översyn av verksamhetens nuvarande personuppgiftsbehandling och påbörja förberedelserna för att uppfylla de nya kraven.

Målgrupp

HR-chefer, HR-ansvariga, HR-partners, lönehandläggare, IT-ansvariga, IT-support och andra personer med ansvar för dataskyddsfrågor hos arbetsgivare.

Tid

Utbildningen genomförs mellan klockan 13.00-16.30. Registrering från klockan 12.30.

Pris

 4 200 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation och fika.

Erbjudande: 
500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

 

Anmäl intresse Tipsa en vän!

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Erbjudande: 500 kronor rabatt!

500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN