Utbildning

Lojalitetsplikten i anställningen

Boka utbildning

Utbildningsinformation

Datum och ort

Pris

7 290 kronor (exkl. moms)

Early Bird-pris

Anmäl dig senast 22 mars 2019 så får du 1000 kronor i rabatt. 
Ange kampanjkod Early Bird.

Erbjudandet gäller per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

Välkommen till en utbildning som ger dig kunskap om vad  lojalitetsplikten innebär Snittbetyg vid senaste genomförandet. både när det gäller arbetstagaren och arbetsgivaren. 

En grundläggande regel i alla avtalsförhållanden är att parterna ska visa varandra lojalitet. Inte minst inom arbetsrätten är denna lojalitetsplikt av stor betydelse och medför krav på lojalitet för både arbetsgivare och arbetstagare.

Lojalitetsplikten följer av anställningsförhållandet oavsett om någon uttrycklig lojalitetsplikt framgår av anställningsavtalet eller ej. I arbetsrättsliga förhållanden är lojalitetsplikten ofta mer långtgående än i kontraktsförhållanden i allmänhet.

Ett grundläggande krav i arbetstagarens lojalitetsplikt är att denne inte får skada arbetsgivaren. Vilka krav på lojalitet som är rimliga att ställa i ett anställningsförhållande varierar beroende på bland annat förhållanden inom branschen, den aktuella verksamhetens beskaffenhet, arbetsuppgifternas art och arbetstagarens ställning i företaget. 

Enligt Arbetsdomstolens praxis är arbetstagaren skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget och att undvika situationer där hen kan komma i en intressekonflikt samtidigt som arbetsgivaren ska vara lojal mot de anställda. Ett anställningsförhållande medför således rättigheter och skyldigheter, såväl direkta som indirekta, för både arbetstagaren och arbetsgivaren. 

Ur innehållet:

Arbetstagarens lojalitetsplikt 

 • Arbetssökandens upplysningsplikt vid anställningens ingående
 • Kravet att utföra en fullgod arbetsinsats
 • Bisysslor och konkurrensförbud
 • Yttrandefrihet, tystnadsplikt och kritikrätt
 • Den nya visselblåsarlagen
 • Företagshemlighetslagen
 • Konkurrerande verksamhet
 • Arbetstagarens lojalitetsplikt efter att anställningen har upphört
 • Påföljder vid lojalitetsbrott
 • Exempel ur rättspraxis

Arbetsgivarens lojalitetsplikt

 • Allmänt om arbetsgivarens lojalitetsplikt
 • Arbetsgivarens plikt att motverka trakasserier
 • Arbetsgivarens ansvar för sjuka och äldre
 • Påföljder vid lojalitetsbrott

Mål

Att få grundläggande och fördjupad förståelse för vad både arbetsgivare och arbetstagare har att iaktta vad gäller lojalitetsplikten. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen.

Tid 

Seminariet genomförs mellan klockan 09.30-16.45. Registrering från klockan 09.00.

Pris

7 290 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Erbjudande: 
Anmäl dig senast 22 mars 2019 så får du 1000 kronor i rabatt. 
Ange kampanjkod Early Bird.

Erbjudandet gäller per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

Intyg

Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg.

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

 

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Lojalitetsplikten i anställningen"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";