Utbildning

Kränkande särbehandling och trakasserier

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

Kränkande särbehandling och trakasserier - arbetsgivarens ansvar för att förebygga och åtgärda.

Kränkande särbehandling och trakasserier är ett av de områden som arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö särskilt betonar att arbetsgivare måste arbeta förebyggande med. Vi erbjuder en casebaserad utbildning som där vi tar utgångspunkt i AD-domar och praxis för att beskriva arbetsgivarens ansvar.

Innehåll:

  • Samspelet mellan LAS, de nya reglerna i diskrimineringslagen och arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Vad är en kränkning, i juridisk mening?
  • Arbetsgivarens ansvar för en arbetsmiljö fri från kränkningar och trakasserier
  • I vilka situationer/miljöer kan kränkande särbehandling/trakasserier uppstå
  • Hur kan arbetsgivaren arbeta förebyggande?
  • Vilka åtgärder är arbetsgivaren skyldig att vidta om kränkande särbehandling eller trakasserier uppstår
  • Hur ska arbetsgivaren praktiskt hantera en situation där en medarbetare anser sig ha blivit trakasserad eller mobbad av en kollega?
  • Hur kan det systematiska arbetsmiljöarbetet tillämpas?
  • Policy och handlingsplan i praktiken. Hur fungerar de och vilken arbetsrättslig konsekvens bör uppstå om de inte efterlevs?
  • Vikten av opartiska utredare och extern expertis.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna säkerställa ett förebyggande arbete och upprätta  tydliga policys och rutiner för området. Deltagarna kommer också att veta hur de bör hantera en situation där en kränkning har uppstått.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är personer som arbetar med eller kommer i kontakt med frågor som rör kränkande särbehandling eller trakasserier – chef, arbetsledare, verksamhetsansvarig, HR/ personalansvarig såväl som skyddsombud och förtroendevald.

Tid

Utbildningen genomförs mellan klockan 09.00-16.30. Registrering från klockan 08.30.

Pris

6 990 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, fika och lunch.

Erbjudande: 
500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Intyg

Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg.

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Erbjudande: 500 kronor rabatt!

500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Kränkande särbehandling och trakasserier"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";