Utbildning

Kompetensförsörjning i praktiken – säkerställ rätt kompetens för framtiden

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

Strategisk kompetensförsörjning handlar om att styra och Snittbetyg vid senaste genomförandet. utveckla medarbetarnas och organisationens kompetens i linje med verksamhetens mål och strategier.

Som en del i Talent managementarbetet är kompetensförsörjningen mycket viktig. Det handlar om att kartlägga och analysera vilken kompetens verksamheten har och vilken kompetens som behövs framåt, för att nå mål och ge resultat. Talent management blir än mer betydelsefullt i tuffa tider då det är extra viktigt att ha en effektiv organisation med rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle.

Under utbildningsdagen kommer du att lära dig arbetssätt och metoder för att identifiera och definiera affärskritiska kompetenser, roller och kompetensnivåer i organisationen. Hur leder och faciliterar man arbetet på ett framgångsrikt sätt och säkerställer att arbetet utgår från verksamhetens styrande dokument, mål, vision och strategier?

Kursen riktar sig till dig som står inför att initiera, leda eller delta i ett internt kompetensprojekt. Du får ta del av mångårig erfarenhet kring framgångsfaktorer för att lyckas i kompetensprojekt; du får lära dig hur man definierar kompetens och kravprofiler för roller, hur du planerar, genomför och följer upp kompetensinventering med hjälp av nyckeltal och mätningar.

Utbildningens innehåll:

Under kursen får du grundläggande kunskap i hur du på egen hand driver ett kompetensprojekt, med fokus på förarbete, framtagning av kompetenser, kompetenskartläggning och analys. 

  • Vad är strategisk kompetensförsörjning?
  • Kompetensprojektets olika steg
  • Arbetssätt och metoder för att identifiera och definiera kompetenser, roller och kompetensnivåer i organisationen
  • Att leda och facilitera arbetet så att det utgår från verksamhetens styrande dokument, mål, vision och strategier
  • Vikten av kommunikation för att förankra och engagera intressenterna
  • Analys och nyckeltal som är relevanta för att mäta effekten av kompetensarbetet
  • Utblick: Vad händer i vår omvärld och vilka kompetenskrav ställer framtiden på våra verksamheter?

Utbildningen är praktiskt inriktad med egen träning och varvar teori med praktik samt ger dig exempel på modeller, praktiska tips och checklistor som du kan använda i din egen verksamhet, varvat med diskussion och erfarenhetsutbyte.

Mål

Målet är att alla deltagare efter utbildningen ska ha en grund att stå på för att kunna starta eller komma vidare i det företagsinterna arbetet med kompetensanalys. Du får med dig modeller, checklistor och många goda idéer från kursledning och deltagare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till HR-chefer, HR business partners, verksamhetsutvecklare, projektledare eller chefer som ansvarar för eller deltar i kompetensprojekt. 

Utbildningen kan också företagsanpassas om ni önskar träna hela HR organisationen samtidigt.

Tid

Utbildningen genomförs mellan klockan 09.00-16.30. Registrering och kaffe från klockan 08.30.

Pris

6 900 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Erbjudande: 
500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Intyg

Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg.

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Erbjudande: 500 kronor rabatt!

500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN