Utbildning

Hur kan vi skapa hållbara arbetsplatser?

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

Under denna utbildning fokuserar vi på hur vi kan skapa förutsättningar för både hälsosamma och lönsamma verksamheter. Stress och psykisk ohälsa är sedan länge ett stort och växande problem i arbetslivet, förenat med höga kostnader för både individ, arbetsgivare och samhälle.

Under 2016 skärptes arbetsmiljöreglerna ytterligare för att främja bättre arbetsmiljöer - där medarbetare trivs, utvecklas och bidrar till att öka såväl produktivitet som lönsamhet. 

Vår utbildning Hur kan vi skapa hållbara arbetsplatser syftar till att hjälpa deltagarna med ett hälsofrämjande arbete som stärker både individer och organisationer att prestera bättre och mer hållbart. Utbildningen lägger störst vikt vid det viktiga förbyggande arbetet.

Innehåll:

Hälsoläget idag och varför det är så viktigt att förändra:

 • Vad är problemet? Aktuell statistik och forskning om hälsoläget på dagens arbetsplatser. 
 • Lagens krav på ett förebyggande arbete.
 • De ekonomiska sambanden mellan ett hälsofrämjande arbete och lönsamhet.

Att förbygga ohälsa eller främja hälsa:

 • Riskfaktorer kontra friskfaktorer
 • Chefers ansvar, möjligheter och förutsättningar att främja hälsa
 • Varningstecken och styrkor i din egen organisation

Hälsofrämjande arbete i praktiken:

 • Nuläge och målbild för din verksamhet?
 • Verktyg och metoder som kan användas i det förebyggande arbetet
 • Att mäta resultatet
 • Arbetstider, hälsa och balans i livet
 • Goda exempel

Mål

Kursen tar sikte på att du ska få kunskaper om hur du kan skapa förutsättningar för psykosociala hållbara arbetsplatser.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med, eller ansvarar för, HR, arbetsmiljö- eller hälsofrågor. Den är också högaktuell för dig som är chef med personalansvar.

Tid

Utbildningen genomförs mellan klockan 09.00-16.00. Registrering från klockan 08.30.

Pris

6 900 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, fika och lunch.

Erbjudande: 
500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Kursdokumentation

Föreläsarens bilder.

Intyg

Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg.

 

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Erbjudande: 500 kronor rabatt!

500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Hur kan vi skapa hållbara arbetsplatser?"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";