Utbildning

Diskrimineringsfrågor i praktiken

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

En ny utbildning med inriktning på de senaste rättsfallen från Arbetsdomstolen! Vad gäller avseende förbud mot diskriminering? Vad är skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering och hur skall aktiva åtgärder vidtas i praktiken?

Dessa är några av de frågor som besvaras under denna utbildning. Dessutom behandlas frågor som krav på klädsel och språkbruk och även reglerna om sanktioner tas upp.

Utbildningen varvar teori med övningar kring de senaste och mest intressanta rättsfallen från Arbetsdomstolen

Ur innehållet:

 • Diskrimineringslagens syfte – att förebygga diskriminering och främja likabehandling
 • Förbud mot direkt diskriminering
 • Förbud mot indirekt diskriminering
 • Särskild regel om bristande tillgänglighet
 • Skydd mot trakasserier och repressalier
 • Aktiva åtgärder- vad är det?
 • Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i fyra steg och omfatta fem
 • Nya krav på lönekartläggning och årlig lönekartläggning
 • Nya krav på jämförelse mellan kvinnor och män med avseende på så kallade osakliga löneskillnader
 • Sanktioner - vad händer om arbetsgivaren bryter mot lagen?
 • Vilka krav kan arbetsgivare ställa avseende språk och klädsel?
 • AD:s senaste avgöranden, till exempel
  - Lärarvikarien som vägrade att handhälsa
  - Kollektivavtal med krav på annan sysselsättning
  - Avbrytande av anställningsintervju – vägran att handhälsa

Mål

Målet med utbildningen är att förmedla kunskap om vad som kan anses vara diskriminerande respektive inte vara diskriminering samt hur arbetsgivaren skall agera i praktiken. Efter denna utbildning skall deltagarna ha erhållit den kunskap som krävs för att hantera dessa situationer på rätt sätt.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som arbetar med arbetsrätt och diskrimineringsfrågor exempelvis HR-ansvarig, personalchef, förhandlingschef med flera.

Tid 

Seminariet genomförs mellan klockan 09.00-16.30. Registrering från klockan 08.30.

Pris

7 200 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Erbjudande:  
Du som är abonnemangskund får 500 kronor i rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Intyg

Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg.

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

 

Erbjudande: 500 kronor rabatt!

500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Diskrimineringsfrågor i praktiken"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";