Utbildning

Crash Course HR: HR för icke-HR

Boka utbildning

Utbildningsinformation

Datum och ort

Pris

11 990 kronor (exkl. moms)

Early Bird-erbjudande

Anmäl dig senast 8 mars 2019 så får du 1000 kronor i rabatt. 
Ange kampanjkod Early Bird.

Erbjudandet gäller per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

Välkommen till en praktiskt inriktad utbildning som inte bara ger dig ökad kompetens inom de viktigaste HR-områdena, den ger dig också processer och verktyg för att jobba vidare med HR-frågorna inom din egen organisation.

I mindre och växande organisationer kommer behovet av professionellt HR-arbete oftast innan organisationen är mogen att anställa en HR-chef på heltid. Då är det vanligt att någon annan i organisationen, som inte har någon gedigen HR bakgrund, får ta ansvar för HR-frågorna och implementera HR-processer i verksamheten.

Utbildningen vänder sig till dig som har fått, eller kommer att få, ansvar för HR-området – eventuellt vid sidan om ditt ordinarie arbete som till exempel ekonomichef eller verksamhetsansvarig.

Du lär dig grunderna inom de viktigaste HR-områdena för att skapa en attraktiv arbetsplats med hållbart ledarskap där medarbetarna trivs, presterar bra och är delaktiga i att utveckla verksamheten. Utbildningen innehåller också processer, verktyg och metoder för att du på ett professionellt sätt ska kunna implementera HR-arbetet vidare i den egna organisationen och vara ett stöd för övriga linjechefer.

Den här utbildningen är för organisationer som prioriterar HR, ledarskap och som aktivt arbetar med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. På riktigt.

Utbildningens innehåll

HR & Ledarskap

 • HR:s roll i verksamheten kopplat till affär och resultat
 • Personalansvar – arbetsgivarens och linjechefens roll
 • Bygg hållbart ledarskap
 • Implementera organisationens värderingar
 • Skapa tillit och förtroende
 • Kommunicera tydligt och enkelt
 • Beteendestyrt ledarskap

Arbetsrätt

 • Anställningsförhållandet; skyldigheter, kontrakt med mera
 • Arbetstid, semester och andra ledighetsregler
 • Diskriminering och likabehandling
 • Informera och förhandla med facket
 • Förebygg och hantera misskötsel
 • Vad behöver dokumenteras i personalhandbok och policyer
 • Att avsluta anställning på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl

Arbetsmiljö & kultur

 • Organisation och roller – vem ansvarar för vad?
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete; undersök, riskbedöm, åtgärda och kontrollera
 • Den fysiska arbetsmiljön
 • Kultur och arbetsklimat, den psykosociala arbetsmiljön
 • Förebygg och hantera stressrelaterad ohälsa
 • Skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Hälsosam arbetsbelastning
 • Förebygg konflikter, kränkningar och mobbning

Employer branding & rekrytering

 • Bygg och vårda ditt arbetsgivarvarumärke externt och internt
 • Medarbetarerbjudande eller EVP (Employer Value Proposition)
 • Professionell rekryteringsprocess steg för steg
 • Kompetensbaserad behovsanalys och kravprofil
 • Intervjuteknik och träning med beteendeinriktade frågor

Utbildningen är praktiskt inriktad och teori varvas med case, AD domar, gruppövningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Under kursen får du konkreta och praktiska tips, verktyg, checklistor och mallar som du kan använda i din egen organisation.

Mål

Att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom de viktigaste HR områdena inklusive processer, verktyg och metoder för att kunna implementera HR arbetet vidare i den egna organisationen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har fått eller kommer att få ansvar för HR området, eventuellt vid sidan om sitt ordinarie ansvarsområde, och behöver en kick-start för att snabbt komma igång med arbetet. Du kan vara nytillträdd HR för en mindre organisation, ekonomichef, CFO, COO eller annan befattning som ansvarar för HR frågorna.

Tid

Utbildningen är en tvådagarsutbildning som genomförs mellan klockan 10.00-16.00 dag 1 och klockan 09.00-16.30 dag 2. Registrering från klockan 09.30 dag 1.

Pris

11 990 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, fika och lunch.

Erbjudande: 
Anmäl dig senast 8 mars 2019 så får du 1000 kronor i rabatt. 
Ange kampanjkod Early Bird.

 

Intyg

Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg.

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Crash Course HR: HR för icke-HR"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";