Utbildning

Arbetsrättslig intensivutbildning – Fördjupning och nyhetsuppdatering

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

Snittbetyg vid senaste genomförandet. Arbetsrättslig Intensivutbildning är en årligen återkommande 3-dagars fördjupningskurs i arbetsrätt. Kursledare är Tommy Iseskog, arbetsrättsexpert och författare.

Under utbildningen går vi igenom olika aktuella teman, till dessa teman diskuteras de viktigaste rättsfallen. Vi går också igenom aktuella lagändringar och kommande förslag om lagändringar.

Du får möjlighet att djupdyka i ny arbetsrättslig lagstiftning och lära dig vad den betyder i praktiken. Innehållet anpassas årligen till de rättsfrågor som är särskilt aktuella och viktiga. Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Utbildningens upplägg

Undervisningen genomförs i seminarieform under 3 dagar. Föreläsningarna varvas med diskussioner. Utbildningen genomförs som internat på herrgård utanför Stockholm. Dagarna avslutas med gemensam middag. Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och du bygger ett värdefullt personligt nätverk.

Som deltagare uppmuntras du att höra av dig på förhand med dina önskemål om innehåll, vilket vi hoppas bidrar till att utbildningen blir så givande och interaktiv som möjligt. Maila dina önskemål till Helene Weberyd, Edge HR.

Teman under utbildningen

 • Sexuella trakasserier – vad innebär diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen?
 • Sexuella trakasserier – vad innebär lagen om anställningsskydd?
 • Aktiva åtgärder för likabehandling – juridiska krav och praktiska erfarenheter
 • Nya regler om rehabilitering och plan för återgång i arbete – hur påverkas arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?

Nyheter

 • Förslag om ny föräldraförsäkring
 • Förslag om karensavdrag istället för karensdag
 • Förslag rörande arbetskraftsinvandring
 • Förslag om ny LAS-ålder

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som personalchef, HR-specialist, fackligt ombud och till dig som behöver en uppdatering av viktiga lagändringar och praxis. För att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen krävs vissa förkunskaper i arbetsrätt.

Mål

Att ge deltagarna en aktuell uppdatering inom arbetsrätten och fördjupning inom utvalda teman. Deltagarna ska vara nödvändigt uppdaterad inom arbetsrätten och ska ha givits möjlighet till djupgående diskussioner med kolleger i svåra arbetsrättsliga frågor.

Litteratur som ingår

Rättsfallskompendium med relevant praxis som kommer att behandlas under seminarierna samt aktuell litteratur anpassade efter dagarnas innehåll.

Datum

Utbildningen är en tredagarsutbildning. Utbildningen som startar 14  maj 2018 pågår 14-16 maj.

Logi

Edge HR bokar rum åt dig på Krusenberg Herrgård utanför Stockholm. Kostnad för logi tillkommer och betalas direkt till kursgården.

Intyg

Intyg på genomförd utbildning erhålls efter kursdagarna. Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Kostnad

Avgiften är 25 000 kronor (exkl. moms). I avgiften ingår kursdokumentation och seminarier (med kaffe, lunch och middag under seminariedagarna). Kostnaden för logi tillkommer och betalas direkt till herrgården.

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

”Tommy Iseskog är en lysande föreläsare! Kunskaper i arbetsrätt behöver ständigt uppgraderas så för mig är det självklart att jag deltar varje år. Det är intensiva, rätt krävande och framförallt roliga dagar.”

Dag Calminder Förhandlingsstrateg, Upplands Väsby Kommun

Program

DAG 1
09.00 - 16.00 

Sexuella trakasserier

 • Vad innebär arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen?
 • Vad innebär lagen om anställningsskydd?

Direkt och indirekt diskriminering enligt diskrimineringslagen

 • Vilka är skillnaderna mellan direkt och indirekt diskriminering?
 • Vad innebär ”tillämpning”?
 • Hur ser arbetsgivarens bevisbörda ut?

AD 2017 nr 23, AD 2017 nr 45, AD 2017 nr 51, AD 2017 nr 65, AD 2018 nr 11 och AD 2018 nr 19

18.00 

Gemensam middag

DAG 2
09.00 - 16.00 

Avstämning vad gäller aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling

 • Vad ska kartläggningen omfatta?
 • Hur kan man kartlägga de olika ”frågeområdena”?
 • Hur kan dokumentationskraven i lagen hanteras?
 • Samverkan – vad menas i diskrimineringssammanhang?

Nya krav på plan för återgång i arbete

 • Vad innebär de nya reglerna?
 • Vad ska planen innehålla?
 • Hur kan/ska planen se ut?
 • Hur påverkas arbetsgivarens rehabiliteringsansvar av de nya regelkraven?

Är avskedande det ”nya” uppsägning?

AD 2017 nr 47, AD 2017 nr 49, AD 2018 nr 15 och AD 2018 nr 18

18.00 

Gemensam middag

DAG 3
09.00 - 16.00 

Nyheter och aktuella förslag

 • Månatlig arbetsgivardeklaration
 • Introduktionsjobb
 • Karensavdrag istället för karensdag
 • Entreprenörsansvar
 • Företagshemlighetslag
 • Förslag om ny föräldraförsäkring
 • Förslag om ny LAS-ålder
 • Förslag om ”tid för utveckling”
 • Pågående utredningsarbete om skydd för arbetstagare vid förändring, rätten att vidta stridsåtgärder, registerkontroll och översyn av sjukförsäkringen

Avslutning

TILL TOPPEN AV SIDAN