Utbildning

Arbetsrättslig intensivutbildning – Fördjupning och nyhetsuppdatering

Boka utbildning

Utbildningsinformation

Datum och ort

Pris

25 000 kronor (exkl. moms)

Snittbetyg vid senaste genomförandet. Arbetsrättslig Intensivutbildning är en årligen återkommande 3-dagars fördjupningskurs i arbetsrätt. Kursledare är Tommy Iseskog, arbetsrättsexpert och författare.

Under utbildningen går vi igenom olika aktuella teman, till dessa teman diskuteras de viktigaste rättsfallen. Vi går också igenom aktuella lagändringar och kommande förslag om lagändringar.

Några punkter ur programmet:

 1. Förhållandet mellan arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar och arbetstagarens ansvar för sin anställningsbarhet – vad innebär detta konkret? 
 2. Lojalitet i anställningsavtal – vad innebär detta konkret?
 3. Arbetsvägran och anställningsskydd
 4. Vad händer med arbetsrätten med anledning av regeringsöverenskommelsen?

Se hela programmet längre ner.

Du får möjlighet att djupdyka i ny arbetsrättslig lagstiftning och lära dig vad den betyder i praktiken. Innehållet anpassas årligen till de rättsfrågor som är särskilt aktuella och viktiga. Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Utbildningens upplägg

Undervisningen genomförs i seminarieform under 3 dagar. Föreläsningarna varvas med diskussioner. Utbildningen genomförs som internat på herrgård utanför Stockholm. Dagarna avslutas med gemensam middag. Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och du bygger ett värdefullt personligt nätverk.

Som deltagare uppmuntras du att höra av dig på förhand med dina önskemål om innehåll, vilket vi hoppas bidrar till att utbildningen blir så givande och interaktiv som möjligt. Mejla dina önskemål till Helene Weberyd, Edge HR.

Upplands Väsby Kommun logotype

”Tommy Iseskog är en lysande föreläsare! Kunskaper i arbetsrätt behöver ständigt uppgraderas så för mig är det självklart att jag deltar varje år. Det är intensiva, rätt krävande och framförallt roliga dagar.”

Dag Calminder
Förhandlingsstrateg, Upplands Väsby Kommun

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som personalchef, HR-specialist, fackligt ombud och till dig som behöver en uppdatering av viktiga lagändringar och praxis. För att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen krävs vissa förkunskaper i arbetsrätt.

Mål

Att ge deltagarna en aktuell uppdatering inom arbetsrätten och fördjupning inom utvalda teman. Deltagarna ska vara nödvändigt uppdaterad inom arbetsrätten och ska ha givits möjlighet till djupgående diskussioner med kolleger i svåra arbetsrättsliga frågor.

Litteratur som ingår

Rättsfallskompendium med relevant praxis som kommer att behandlas under seminarierna samt aktuell litteratur anpassade efter dagarnas innehåll.

Datum

Utbildningen är en tredagarsutbildning och pågår mellan 7-9 maj, 2019.

Logi

Edge HR bokar rum åt dig på Krusenberg Herrgård utanför Stockholm. Kostnad för logi tillkommer och betalas direkt till kursgården.

Intyg

Intyg på genomförd utbildning erhålls efter kursdagarna. Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Kostnad

Avgiften är 25 000 kronor (exkl. moms). I avgiften ingår kursdokumentation och seminarier (med kaffe, lunch och middag under seminariedagarna). Kostnaden för logi tillkommer och betalas direkt till herrgården.

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Program

Dag 1 - Förmiddag:

Diskrimineringslagens regler om diskriminering, främst indirekt diskriminering

 • Vad innebär handskakningsdomen AD 2018 nr 51?
 • Vilka personalpolitiska slutsatser kan dras av handskakningsdomen?
 • Hur ser EU-domstolen på kriterierna vid indirekt diskriminering?

AD 2018 nr 42, AD 2018 nr 51, AD 2018 nr 74

Dag 1 - Eftermiddag:

Kompetenskrav vid omorganisation och verksamhetsutveckling 

 • Innebörden av begreppet tillräckliga kvalifikationer
 • Arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar och arbetstagarens ansvar för sin egen anställningsbarhet

AD 2010 nr 34, AD 2013 nr 67, AD 2018 nr 41

Dag 2 - Förmiddag:

Avtal om lojalitet som en del av anställningsavtalet

 • Konkurrensbegränsningsklausuler
 • Värvningsklausuler
 • Tystnadspliktsklausuler
 • Återbetalningsklausuler (till exempel avseende utbildningskostnader)

AD 2018 nr 49, AD 2018 nr 61, AD 2018 nr 77

Dag 2 - Eftermiddag:

Arbetsvägran

 • ”Tillfällig förlöpning”
 • Partiell arbetsvägran
 • Total arbetsvägran
 • Uppsägning ./. avskedande vid arbetsvägran

AD 2017 nr 49, AD 2018 nr 66, AD 2019 nr 2, AD 2019 nr 20

  

Chefens behörighet och befogenhet att ge löften

AD 2019 nr 9

Dag 3 - Förmiddag:

Kollektivavtal

 • Formkrav för kollektivavtal
 • Förhållandet mellan centrala och lokala kollektivavtal
 • Konkurrerande kollektivavtal
 • Tolkning av kollektivavtal

AD 2018 nr 59, AD 2018 nr 78, AD 2019 nr 3

Dag 3 - Eftermiddag:

Vad händer inom arbetsrätten under mandatperioden?

 • Nya LAS-åldersregler
 • Skärpning av stridsåtgärdsreglerna
 • Utredning om ”modernisering” av LAS
 • Utredningsförslag om bl.a. turordning och omplacering
 • Etableringsjobb
 • Nystartsjobb
 • Arbetsgivaravgift för vissa nyanställda
 • Arbetsförmedlingen
 • Familjevecka
 • Utvecklingstid
 • Skärpning av diskrimineringslagen
 • Förbud mot registerkontroll
TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Arbetsrättslig intensivutbildning – Fördjupning och nyhetsuppdatering"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";