Utbildning

Arbetsrättslig intensivutbildning – Metod & tillämpning

Boka utbildning

Utbildningsinformation

Datum och ort

Pris

35 000 kronor (exkl. moms)

Snittbetyg vid senaste genomförandet.

Välkommen till Edge HR:s uppskattade 4-dagars påbyggnads- och fördjupningskurs i arbetsrätt.

 Under utbildningen lär du dig Tommy Iseskogs unika juridiska metod i syfte att läsa domar på ett effektivt sätt för att kunna ”praktisera” arbetsrätten på vardagliga arbetsrättsliga problem. Utbildningen genomförs under 3 dagar samt 1 dags tentamen och motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Utbildningens innehåll

 • Tillämpning av avtalsrättsliga regler inom arbetsrätten.
 • Den rättsliga tekniken och metoden för att tolka och analysera rättsfall.
 • Tillämpningen av tekniken för rättsfallstolkning på olika viktiga arbetsrättsliga domar
 • Tentamen genom praktisk rättsfallstolkning av två AD-domar.

Utbildningens teoriavsnitt handlar både om arbetsrättslig avtalsrätt och om juridisk metod och teknik. 

Den arbetsrättsliga avtalsrätten ger dig en helhetsbild av alla de olika avtalsaspekter som finns inom arbetsrätten, tex hur uppkommer ett anställningsavtal, vad gäller om man inte är överens i detaler i ett anställningsavtal, vad ska man tänka på när man förhandlar fram ett avtal, när man blir bunden av ett avtalsförslag osv.

Juridisk metod och teknik handlar om "hantverket" inom juridiken, alltså beredskap och verktyg som man i vardagen behöver för att rätt analysera och därmed rätt kunna hantera olika personaljuridiska problem. 

Utbildningens "övningsdel" handlar om att praktisera kunskaperna rörande juridisk metod. Deltagarna arbetar med riktiga fall och lär sig formulera det rättsliga problemet på ett relevant sätt, analysera problemet med tillämpliga rättsregler (främst LAS-regler) och att komma till så riktiga slutsatser som möjligt.

Utbildningen ger kunskaper som är oerhört värdefulla och nödvändiga för att kunna ge råd i arbetsrättsliga frågor och hantera arbetsrättsliga problem i praktiken.

Karlstads Kommun logotype

”Jag har haft stor nytta av dessa utbildningsdagar både i min roll som rådgivare/konsult och som utbildare inom arbetsrättsliga frågor för nya chefer inom kommunen.”

Anette Bergman
Förhandlingssekreterare, Karlstads kommun

Upplägg

Undervisningen genomförs i seminarieform under 3 dagar samt 1 dags tentamen.  Teori varvas med praktiska övningar och verkliga case. Dagarna avslutas med gemensam middag. Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och du bygger ett värdefullt personligt nätverk. 

Utbildningen genomförs som internat på Krusenberg Herrgård utanför Stockholm.

Målgrupp

HR-specialister, förhandlingschefer, fackliga ombud med flera som behöver kunna tolka och analysera AD-domar.

Utbildningstimmar

Utbildningen ger 19 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF och SRF lön.

Logi

Edge HR bokar rum åt dig på Krusenberg Herrgård. Kostnad för logi tillkommer och betalas direkt till kursgården. Vid eventuella frågor angående boende ring direkt till Krusenberg Herrgård, telefon 018-18 03 00.

Tentamen eller intyg

Du som har genomfört utbildningen har möjlighet att genomgå en skriftlig tentamen. Du som endast vill ha intyg på genomgången utbildning kan få detta. Steg 2 motsvarar 7,5 högskolepoäng. Tentamen genomförs på Sjöfartshuset, Skeppsholmen 10 i centrala Stockholm.

Kostnad

Kursavgiften är 35 000 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kurslitteratur: boken Arbeträttslig avtalsrätt samt rättsfall och lösningar, provabonnemang på ADR - Arbetsrättens domsregister i 3 veckor, seminarier (med kaffe, lunch och middag under seminariedagarna) och tentamen. Kostnaden för logi tillkommer och betalas direkt till Krusenberg Herrgård. 

Munkfors Kommun logotype

”I mitt arbete som personalchef har jag mycket stor användning av det jag lärt mig. Jag använder verktygen, litteraturen i princip varje vecka.”

Maritha Lundström
Personalchef, Munkfors kommun

Kursdokumentation

 • Böckerna Arbesrättslig avtalsrätt samt Juridisk metod tillämpad inom arbetsrätten.
 • Rättsfall

I övningarna används autentiska domar. Deltagarna får arbeta med parternas argumentation och presenterad bevisning samt slutligen agera domstol.

Arbetsrättens Domsregister, ADR, i 3 veckor  (du får tillgång till ADR en månad före kursstart)

Utbildningstimmar

Utbildningen ger 19 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF och SRF lön.

Fortsättningsutbildning

Efter genomförd utbildning finns en fortsättningskurs på motsvarande 7,5 högskolepoäng, Arbetsrättslig Intensivutbildning – Fördjupning och nyhetsuppdatering.

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Program

DAG 1
09.00

Arbetsrättslig avtalsrätt

 • ingående av anställningsavtal
 • anbud och accept i ett rekryteringsärende
 • regler krig för sen och oren accept
 • förklaringsmisstag avseende anställningsavtal
 • ogiltighetsreglerna i avtalslagen
 • avtalstolkning

Juridisk metod tillämpad inom arbetsrätten

 • omständigheter – fakta
 • rättsligt problem
 • tillämpliga rättsregler
 • rättsfakta
 • rättsliga slutsatser

16.00

Grupparbete med autentiska rättsfall

18.00

Gemensam middag

 

DAG 2
09.00

Genomgång av rättsfallen med tillämpning av juridisk metod

Deltagarna får själva formulera rättsliga analyser och rättsliga slutsatser med utgångspunkt i de autentiska rättsfallen

15.00

Arbete med nya autentiska rättsfall

18.00

Gemensam middag 

 

DAG 3
09.00

Genomgång av rättsfallen med tillämpning av juridisk metod

Deltagarna får själva formulera rättsliga analyser och rättsliga slutsatser med utgångspunkt i de autentiska rättsfallen

16.00

Avslutning

 

DAG 4
10.00-14.00

Tentamen på Sjöfartshuset i Stockholm 

14.00

Gemensam lunch

 

TILL TOPPEN AV SIDAN