Utbildning

Arbetsrättslig intensivutbildning, steg 1

Boka utbildning

Utbildningsinformation

Datum och ort

Pris

45 000 kronor (exkl. moms)

Snittbetyg vid senaste genomförandet. Välkommen till Edge HRs mest eftertraktade och uppskattade 6-dagarsutbildning i arbetsrätt med kursledaren Tommy Iseskog, motsvarande 15 högskolepoäng.

Denna utbildning i arbetsrätt passar dig som behöver lära dig allt om arbetsrätten eller för dig som behöver en repetition av alla arbetsrättsliga områden. Vi går igenom områden som bl.a. anställning, kollektivavtal, uppsägning, diskriminering, arbetsmiljö och medbestämmande.

Utbildningens innehåll och upplägg

 • Vårt arbetsrättsliga system 
 • Kollektivavtal 
 • Föreningsrätt
 • Anställningsavtal
 • Uppsägning vid arbetsbrist
 • Övergång av verksamhet
 • Uppsägning av personliga skäl
 • Avskedande
 • Medbestämmandelagen
 • Arbetsmiljölagen 
 • Diskriminering och likabehandling
 • Facklig förtroendeman
 • Arbetstidslagen
 • Kvittningslagen
 • Arbetstvister och arbetsrättsliga skadestånd

Du hittar komplett program längre ner på sidan.

Utbildningens upplägg

Undervisningen genomförs i seminarieform under 3 + 2 dagar samt 1 dags tentamen. Den här utbildningen i arbetsrätt genomförs som internat på herrgård utanför Stockholm. Teori varvas med praktiska övningar. Dagarna avslutas med gemensam middag. Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och du bygger ett värdefullt personligt nätverk. 

Kursdeltagarna erhåller ungefär en månad före kursstart ett bokpaket med läsanvisningar samt får tillgång till TIAN Internet gratis i 3 veckor.

Varför ska du gå utbildningen?

 • Du lär dig alla viktiga arbetsrättsliga regler från anställning till uppsägning
 • Du undviker kostsamma misstag när du har kunskap om arbetsrätten och gör rätt från början
 • Innehållet är praktiskt tillämpbart och relevant i ditt dagliga arbete med personalfrågor

Målgrupp

Alla som arbetar med eller som ska börja arbeta med arbetsrättsliga frågor/personalfrågor, företrädare för arbetstagarorganisationer, ekonomichefer, lönechefer med flera.

Datum

Utbildningen genomförs 13-15 mars + 9-10 april + tentamen 21 april 2018.

Utbildningstimmar

Utbildningen ger 39 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF och SRF lön.

Tentamen eller intyg

Du som har genomfört utbildningen har möjlighet att genomgå en skriftlig tentamen. Du som endast vill ha intyg på genomgången utbildning kan få detta. Tentamen genomförs på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 i Stockholm.

Kostnad

Kursavgiften är 45 000 kr exkl. moms. I avgiften ingår boken Personaljuridik och Läsanvisningar till Personaljuridik, provabonnemang på TIAN, Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsbrev i 3 veckor, seminarier (med kaffe, lunch och middag under seminariedagarna) och tentamen. Kostnaden för logi tillkommer och betalas direkt till Krusenberg Herrgård. 

Kursdokumentation

Boken Personaljuridik och Läsanvisningar till Personaljuridik samt provabonnemang på TIAN Internet, Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsbrev i 3 veckor.

Logi

Edge HR bokar rum åt dig på Krusenberg Herrgård. Kostnad för logi tillkommer och betalas direkt till kursgården. Vid eventuella frågor angående boende ring direkt till Krusenberg Herrgård tel. 018-18 03 00.

Fortsättningskurser

Vi erbjuder även påbyggnadsutbildningar Arbetsrättslig Intensivutbildning steg 2, här lär du dig att tolka och analysera AD-domar samt Arbetsrättslig Intensivutbildning steg 3, som är en årlig fördjupningskurs om nya regler och rättsfallsövningar kring aktuella rättsfall.

 

Boka utbildning Tipsa en vän!

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Program

DAG 1
09.00-16.00

Kollektivavtal

 • träffande av kollektivavtal
 • centrala och lokala kollektivavtal
 • innebörden av bundenhet vid kollektivavtal
 • tolkning av kollektivavtal
 • kollektivavtalets verkan beträffande utanförstående arbetstagare
 • fredsplikt och stridsrätt

Föreningsrätt

 • föreningsrättens innehåll
 • föreningsrättskränkning

Anställningsavtal

 • anställningsavtalets ingående
 • ogiltighet rörande anställningsavtal
 • anställningsform

16.00

Arbete med övningsuppgifter

DAG 2
09.00-16.00

Genomgång av övningsuppgifterna

Regelverket kring förändring av anställningsavtal

 • förändringar inom anställningsavtalets ram
 • förändringar utanför anställningsavtalets ram

Uppsägning vid arbetsbrist

 • arbetsbristbegreppet
 • fingerad arbetsbrist
 • medbestämmandelagen vid arbetsbrist
 • turordning
 • förstärkt turordningsskydd
 • omplacering
 • uppsägningshandlingen
 • företrädesrätt till återanställning (även tidsbegränsad anställning)

16.00

Arbete med övningsuppgifter

DAG 3
09.00-16.00

Genomgång av övningsuppgifterna

Övergång av verksamhet

 • olika former av verksamhetsövergång
 • rättsliga konsekvenser av verksamhetsövergång

Uppsägning av personliga skäl

 • sakliggrundbegreppet vid uppsägning av personliga skäl
 • arbetstagarens åtaganden i anställningsavtalet
 • medvetenhetskriteriet
 • skadekriteriet
 • tvåmånadersregeln
 • arbetsgivarens omplaceringsskyldighet inför uppsägning av personliga skäl
 • förstärkt anställningsskydd vid sjukdom

Avskedande

 • laglig grund för avskedande
 • förtroendemissbruk/förtroendeförbrukande handling

16.00

Avslutning

DAG 4
09.00-16.00

Medbestämmandelagen

 • bakgrund
 • begreppet medbestämmande
 • medbestämmandelagens funktion
 • passiv informationsskyldighet
 • aktiv informationsskyldighet
 • editionsplikt
 • primär förhandlingsskyldighet
 • sekundär förhandlingsskyldighet

Arbetsmiljölagen

 • arbetsmiljöbegreppet
 • arbetsgivarens arbetsmiljöarbetsuppgifter
 • skyddsombudsrollen

16.00

Genomgång av övningstenta

DAG 5
09.00-16.00

Diskriminering och likabehandling

 • diskrimineringsfaktorerna
 • skydd mot direkt diskriminering
 • skydd mot indirekt diskriminering 
 • särskilda regler om trakasserier
 • aktiva åtgärder för jämställdhet och likabehandling
 • särreglering rörande tidsbegränsat anställda, deltidsarbetande och föräldralediga

Facklig förtroendeman

 • förtroendemannalagens regler om rätt till ledighet och ledighet med betalning
 • förtroendemannens förstärkta skydd

Arbetstidslagen

 • arbetstidslagen och kollektivavtal
 • EU:s arbetstidsregler

Kvittningslagen

 • frivillig kvittning
 • tvungen kvittning

Inför examinationen

16.00

Avslutning

Dag 6
10.00-14.00

Tentamen på Sjöfartshuset

 

Boka utbildning
”Kursledaren var outstanding och föreläsningarna otroligt givande. Nu känner jag mig betydligt tryggare på det arbetsrättsliga området och jag använder kunskaperna i princip varje dag när cheferna behöver stöd i arbetsrättsliga frågor.”
TILL TOPPEN AV SIDAN