Utbildning

Arbetsrättslig intensivutbildning – Grundläggande arbetsrätt

Boka utbildning

Utbildningsinformation

Datum och ort

Pris

47 000 kronor (exkl. moms)

Snittbetyg vid senaste genomförandet. Välkommen till Edge HRs mest eftertraktade och uppskattade 6-dagarsutbildning i arbetsrätt med kursledaren Tommy Iseskog, motsvarande 15 högskolepoäng.

Det är viktigt att personalansvariga, chefer med personalansvar och rådgivare har rätt kunskaper om de arbetsrättsliga reglerna. Att göra fel kan bli kostsamt för företaget. 

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt och omfattar arbetsrättens centrala delar – den kollektiva arbetsrätten, anställning, anställningsavtal, anställningsskydd, uppsägning, medbestämmande, arbetsmiljö, diskriminering, likabehandling, facklig förtroendeman, arbetstid och kvittning.  Du lär dig tillämpa regler så att du agerar rätt i arbetsrättsliga frågor.  

Utbildningen i arbetsrätt passar dig som behöver lära dig allt om arbetsrätten eller för dig som behöver en repetition av alla arbetsrättsliga områden och motsvarar 15 högskolepoäng. 

Här ser du en kort film om utbildningen och hör Tommy Iseskog berätta om innehållet: 

 

Utbildningens innehåll och upplägg

 • Vårt arbetsrättsliga system 
 • Kollektivavtal 
 • Föreningsrätt
 • Anställningsavtal
 • Uppsägning vid arbetsbrist
 • Övergång av verksamhet
 • Uppsägning av personliga skäl
 • Avskedande
 • Medbestämmandelagen
 • Arbetsmiljölagen 
 • Diskriminering och likabehandling
 • Facklig förtroendeman
 • Arbetstidslagen
 • Kvittningslagen
 • Arbetstvister och arbetsrättsliga skadestånd

Du hittar komplett program längre ner på sidan.

Utbildningens upplägg

Undervisningen genomförs i seminarieform under 3 + 2 dagar samt 1 dags tentamen. Den här utbildningen i arbetsrätt genomförs som internat på herrgård utanför Stockholm. Teori varvas med praktiska övningar. Dagarna avslutas med gemensam middag. Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och du bygger ett värdefullt personligt nätverk. 

Kursdeltagarna erhåller ungefär en månad före kursstart ett bokpaket med läsanvisningar samt får tillgång till TIAN Internet gratis i 3 veckor.

Liebherr logotype

”Mycket lärorika dagar med en engagerad utbildare i en underbar miljö! Utbildningen har gjort att jag kan vara tydligare och mer säker i min roll som HR Manager. Jag har daglig användning av mina lärdomar från utbildningen både i kontakten med anställda och i mer strategiska beslut. Ett stort plus är de andra deltagarna som sitter med liknande frågeställningar på sina företag, det leder till diskussion och kontakter för framtiden.”

Marina Sjögren
HR Manager, LIEBHERR-Sverige AB

Varför ska du gå utbildningen?

 • Du ökar din kunskap om de mest centrala områden inom arbetsrätten 
 • Du undviker kostsamma misstag när du har kunskap om arbetsrätten och gör rätt från början
 • Innehållet är praktiskt tillämpbart och relevant i ditt dagliga arbete med personalfrågor

Mål med utbildningen

Att ge goda kunskaper om det arbetsrättsliga regelsystemet i syfte att de som gått utbildningen ska förstå arbetsrättsliga problemställningar, kunna analysera ett vanligt arbetsrättsligt problem och kunna ge råd i vanliga arbetsrättsliga frågor på ett tryggt sätt. 

Målgrupp

Alla som arbetar med eller som ska börja arbeta med arbetsrättsliga frågor/personalfrågor, företrädare för arbetstagarorganisationer, ekonomichefer, lönechefer med flera.

Landskrona Stad logotype

”Kursledaren var outstanding och föreläsningarna otroligt givande. Nu känner jag mig betydligt tryggare på det arbetsrättsliga området och jag använder kunskaperna i princip varje dag när cheferna behöver stöd i arbetsrättsliga frågor.”

Maria Aakeröy
Personaladministratör, Landskrona Stad

Datum

Höst 2019: 8-10 oktober + 5-6 november + tentamen 16 november 2019

Utbildningstimmar

Utbildningen ger 39 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF och SRF lön.

Tentamen eller intyg

Du som har genomfört utbildningen har möjlighet att genomgå en skriftlig tentamen. Du som endast vill ha intyg på genomgången utbildning kan få detta. Tentamen genomförs på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 i Stockholm.

Kostnad

Kursavgiften är 47 000 kr exkl. moms. I avgiften ingår boken Personaljuridik och Läsanvisningar till Personaljuridik, provabonnemang på TIAN, Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsbrev i 3 veckor, seminarier (med kaffe, lunch och middag under seminariedagarna) och tentamen. Kostnaden för logi tillkommer och betalas direkt till Krusenberg Herrgård. 

Kursdokumentation

Boken Personaljuridik och Läsanvisningar till Personaljuridik samt provabonnemang på TIAN Internet, Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsbrev i 3 veckor.

Logi

Edge HR bokar rum åt dig på Krusenberg Herrgård. Kostnad för logi tillkommer och betalas direkt till kursgården. Vid eventuella frågor angående boende ring direkt till Krusenberg Herrgård tel. 018-18 03 00.

Fortsättningskurser

Vi erbjuder även påbyggnadsutbildningar Arbetsrättslig Intensivutbildning - Tillämpning & metod, här lär du dig att tolka och analysera AD-domar samt Arbetsrättslig Intensivutbildning - Fördjupning och nyhetsuppdatering, som är en årlig fördjupningskurs om nya regler och rättsfallsövningar kring aktuella rättsfall.

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

 

 

 

Program

DAG 1
09.00-16.00

Kollektivavtal

 • träffande av kollektivavtal
 • centrala och lokala kollektivavtal
 • innebörden av bundenhet vid kollektivavtal
 • tolkning av kollektivavtal
 • kollektivavtalets verkan beträffande utanförstående arbetstagare
 • fredsplikt och stridsrätt

Föreningsrätt

 • föreningsrättens innehåll
 • föreningsrättskränkning

Anställningsavtal

 • anställningsavtalets ingående
 • ogiltighet rörande anställningsavtal
 • anställningsform

16.00

Arbete med övningsuppgifter

DAG 2
09.00-16.00

Genomgång av övningsuppgifterna

Regelverket kring förändring av anställningsavtal

 • förändringar inom anställningsavtalets ram
 • förändringar utanför anställningsavtalets ram

Uppsägning vid arbetsbrist

 • arbetsbristbegreppet
 • fingerad arbetsbrist
 • medbestämmandelagen vid arbetsbrist
 • turordning
 • förstärkt turordningsskydd
 • omplacering
 • uppsägningshandlingen
 • företrädesrätt till återanställning (även tidsbegränsad anställning)

16.00

Arbete med övningsuppgifter

DAG 3
09.00-16.00

Genomgång av övningsuppgifterna

Övergång av verksamhet

 • olika former av verksamhetsövergång
 • rättsliga konsekvenser av verksamhetsövergång

Uppsägning av personliga skäl

 • sakliggrundbegreppet vid uppsägning av personliga skäl
 • arbetstagarens åtaganden i anställningsavtalet
 • medvetenhetskriteriet
 • skadekriteriet
 • tvåmånadersregeln
 • arbetsgivarens omplaceringsskyldighet inför uppsägning av personliga skäl
 • förstärkt anställningsskydd vid sjukdom

Avskedande

 • laglig grund för avskedande
 • förtroendemissbruk/förtroendeförbrukande handling

16.00

Avslutning

DAG 4
09.00-16.00

Medbestämmandelagen

 • bakgrund
 • begreppet medbestämmande
 • medbestämmandelagens funktion
 • passiv informationsskyldighet
 • aktiv informationsskyldighet
 • editionsplikt
 • primär förhandlingsskyldighet
 • sekundär förhandlingsskyldighet

Arbetsmiljölagen

 • arbetsmiljöbegreppet
 • arbetsgivarens arbetsmiljöarbetsuppgifter
 • skyddsombudsrollen

16.00

Genomgång av övningstenta

DAG 5
09.00-16.00

Diskriminering och likabehandling

 • diskrimineringsfaktorerna
 • skydd mot direkt diskriminering
 • skydd mot indirekt diskriminering 
 • särskilda regler om trakasserier
 • aktiva åtgärder för jämställdhet och likabehandling
 • särreglering rörande tidsbegränsat anställda, deltidsarbetande och föräldralediga

Facklig förtroendeman

 • förtroendemannalagens regler om rätt till ledighet och ledighet med betalning
 • förtroendemannens förstärkta skydd

Arbetstidslagen

 • arbetstidslagen och kollektivavtal
 • EU:s arbetstidsregler

Kvittningslagen

 • frivillig kvittning
 • tvungen kvittning

Inför tentamen

16.00

Avslutning

Dag 6
10.00-14.00

Tentamen på Sjöfartshuset

 

TILL TOPPEN AV SIDAN