Seminarium

Arbetsrätt i Norden – fyra utmaningar

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

Snittbetyg vid senaste genomförandet.

Hanterar du HR-frågor frågor på nordisk nivå? Välkommen till ett seminarium som belyser arbetsrättsliga utmaningar i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

De nordiska länderna liknar varandra inom många områden men inom arbetsrätten finns det stora skillnader.  Under dagen fokuserar vi på fyra områden som ofta är en utmaning för HR-ansvariga, särskilt om de ska hanteras i ett annat land.  Dessa områden är ofta vanligt förekommande frågeställningar som föreläsarna i egenskap av advokater får i deras dagliga verksamhet. En av föreläsarna går igenom regelverket i sitt land och övriga tre kommenterar och berättar översiktligt om regelverken i sina länder.  För 15:e gången erbjuder vi detta unika tillfälle att på en dag få en  genomgång av olika  arbetsrättsliga regler i nordiska länderna.  

Program

  • Arbetsmiljö med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Bristande prestationer
  • Fackliga förhandlingar
  • Sjukdom och rehabilitering 

Arbetsmiljöfrågor med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö 

Arbetsgivarens ansvar för de anställdas psykiska och fysiska arbetsmiljö är långtgående och det krävs att ett aktivt arbetsmiljöarbete görs och att åtgärder vidtas för att minska risker för ohälsa och olycksfall. Det är stort fokus på den s.k. psykosociala arbetsmiljön just nu i samtliga länder, där debatten ofta rör frågor kring  hög arbetsbelastning, stress, konflikter och mobbing. Vilket ansvar har en arbetsgivare och vad måste en HR-ansvarig som inte finns på plats i landet känna till? Med utgångspunkt i de danska reglerna går vi igenom vad som är viktigast att känna till i respektive land.

Bristande prestation

Hur hanterar man en anställd som inte presterar som den ska? Vilka åtgärder måste en arbetsgivare vidta i en sådan situation? Kan man säga upp en anställd som inte presterar och hur långt måste det gå innan det är möjligt? Hur detta ska hanteras juridiskt och praktiskt överensstämmer i stora drag mellan länderna. Efter en genomgång av de norska reglerna ser vi på skillnader och likheter.

Fackliga förhandlingar

Skyldigheten att informera/förhandla med fackliga organisationer skiljer sig mycket åt mellan de olika länderna. Med utgångspunkt i hur fackliga förhandlingar ska genomföras i Sverige går vi igenom vad som är det viktigaste att känna till i respektive land och hur man som HR-ansvarig ska praktiskt hantera dessa situationer.

Sjukdom och rehabiliteringsansvaret

Hur hanterar man som arbetsgivare en anställd som är sjuk under en längre tid? Vilket ansvar har arbetsgivaren för rehabilitering och hur långt sträcker sig ansvaret? Är det möjligt att avveckla en anställd som är sjuk? Med utgångspunkt i de finska reglerna tittar vi på dessa frågor utifrån ett HR-juridiskt perspektiv.

 

Vår förhoppning är att detta fördjupningsseminarium ska ge dig som HR-ansvarig både översiktlig juridisk kunskap om och verktyg för hur du ska hantera dessa frågor utifrån ett praktiskt perspektiv och vilka fallgropar du ska undvika.

Seminariet hålls i samarbete med Elmzell Advokatbyrå som är medlemmar i Ius Laboris. Ius Laboris är en internationell allians bestående av ledande advokatbyråer med inriktning på arbetsrätt. Seminariet hålls på svenska,danska och norska.

OBS! Begränsat antal platser!

Målgrupp

Personalchefer, HR-ansvarig eller alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor på företag med verksamhet i något nordiskt land.

Tid

Seminariet genomförs mellan klockan 09.00-17.00. Registrering från klockan 08.30.

Pris

7 900 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, fika och lunch.

Erbjudande: 
500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

 

Anmäl intresse
Tipsa en vän!

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Erbjudande: 500 kronor rabatt!

500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

Seminariet genomförs i samarbete med Elmzell Advokatbyrå.

TILL TOPPEN AV SIDAN