Seminarium

Arbetsrätt i Norden – fyra utmaningar

Boka seminarium

Utbildningsinformation

Pris

8 200 kronor (exkl. moms)

Snittbetyg vid senaste genomförandet.

Hanterar du HR-frågor frågor på nordisk nivå? Välkommen till ett seminarium som belyser arbetsrättsliga utmaningar i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

De nordiska länderna liknar varandra inom många områden men inom arbetsrätten finns det stora skillnader.  Under dagen fokuserar vi på fyra områden som ofta är en utmaning för HR-ansvariga, särskilt om de ska hanteras i ett annat land.  Dessa områden är ofta vanligt förekommande frågeställningar som föreläsarna i egenskap av advokater får i deras dagliga verksamhet. En av föreläsarna går igenom regelverket i sitt land och övriga tre kommenterar och berättar översiktligt om regelverken i sina länder. För 15:e gången erbjuder vi detta unika tillfälle att på en dag få en  genomgång av olika  arbetsrättsliga regler i nordiska länderna. 

Seminariet hålls på engelska! 

Innehåll

  • HR-året - arbetsmiljöfrågor, policyer,  löne- och medarbetarsamtal, lönekartläggningar m.m.
  • Bristande prestation
  • Fackliga förhandlingar
  • Sjukdom och rehabilitering 

Se hela programmet längre ner på sidan.

Målgrupp

Personalchefer, HR-ansvarig eller alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor på företag med verksamhet i något nordiskt land.

Tid

Seminariet genomförs mellan klockan 09.00-17.00. Registrering från klockan 08.30.

Pris

8 200 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, fika och lunch.

Erbjudande: 
500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Program

Kl. 09.00

Introduktion

Kl. 09.10

HR-året

Vad är det som måste göras inom HR under ett år och vad måste du som HR med ansvar för flera länder känna till? Med utgångspunkt i de danska reglerna går vi igenom HR-året och vad som krävs i de olika länderna när det gäller till exempel arbetsmiljöfrågor, policies och återkommande uppföljningar av dessa, löne- och medarbetarsamtal, lönekartläggningar med mera.

 

Bristande prestation

Hur hanterar man en anställd som inte presterar som den ska? Vilka åtgärder måste en arbetsgivare vidta i en sådan situation? Kan man säga upp en anställd som inte presterar och hur långt måste det gå innan det är möjligt? Hur detta ska hanteras juridiskt och praktiskt överensstämmer i stora drag mellan länderna. Efter en genomgång av de norska reglerna ser vi på skillnader och likheter.  

Kl. 12..00

Lunch

Kl. 13.00

Bristande prestation forts. 

Fackliga förhandlingar

Skyldigheten att informera/förhandla med fackliga organisationer skiljer sig mycket åt mellan de olika länderna. Med utgångspunkt i hur fackliga förhandlingar ska genomföras i Sverige går vi igenom vad som är det viktigaste att känna till i respektive land och hur man som HR-ansvarig ska praktiskt hantera dessa situationer.

 

Kl. 14.30

Sjukdom och rehabilitering 

Hur hanterar man som arbetsgivare en anställd som är sjuk under en längre tid? Vilket ansvar har arbetsgivaren för rehabilitering och hur långt sträcker sig ansvaret? Är det möjligt att avveckla en anställd som är sjuk? Med utgångspunkt i de finska reglerna tittar vi på dessa frågor utifrån ett HR-juridiskt perspektiv.

Summering av dagen och frågestund

Observera! Tiderna är ungefärliga och kan ändras.

Erbjudande: 500 kronor rabatt!

Du som är abonnemangskund får 500 kronor i rabatt när du anmäler dig.
Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

Seminariet genomförs i samarbete med Elmzell Advokatbyrå.

TILL TOPPEN AV SIDAN