Utbildning

Arbetsmiljöansvaret - det juridiska ramverket

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

Vilket ansvar har arbetsgivaren och cheferna för arbetsmiljön på arbetsplatsen? Hur kan HR-avdelningen stötta organisationens chefer i arbetet kring arbetsmiljön?

Under denna utbildning går vi igenom de mest centrala lagarna och reglerna på området samt beskriver hur de ska tillämpas på arbetsplatsen. Vad innebär en delegering och vilket juridiskt ansvar följer av den? Hur ska arbetsgivaren agera för att främja och behålla en god arbetsmiljö på arbetsplatsen? Hur kan arbetstagarna bidra till en bättre arbetsplats? Vi går också igenom vad som gäller om det uppkommer trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Vad måste arbetsgivaren göra? Vilka åtgärder ska vidtas och när?

Innehåll

Tillämpliga lagar och regler

 • Lagar
 • Föreskrifter
 • Kollektivavtal
 • Praxis med mera

Arbetsmiljölagen

 • Fysisk arbetsmiljö
 • Social arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hälsa
 • Kränkande särbehandling och mobbning

Diskriminering och trakasserier, inklusive sexuella trakasserier

 • Aktiva åtgärder
 • Arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder

När en anställd inte kan vara kvar

 • Om uppsägning och avskedande
 • Sjukdom

Mål

Målet med denna utbildning att deltagarna får en gedigen grund vad gäller det arbetsrättsliga ramverket. Utifrån denna juridiska grund kan arbetsmiljöarbetet bedrivas på ett korrekt och målinriktat sätt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till HR-ansvariga, chefer, arbetsledare med personalansvar, arbetsmiljösamordnare med flera.

Tid 

Seminariet genomförs mellan klockan 09.30-16.45. Registrering från klockan 09.00.

Pris

7 290 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Erbjudande
Kundrabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Erbjudandet gäller per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

Intyg

Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg.

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

 

Kursledaren Louise om utbidningen:

Erbjudande: 500 kronor rabatt!

Du som är abonnemangskund får 500 kronor i rabatt när du anmäler dig.
Ange ditt kundnummer vid anmälan.

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Arbetsmiljöansvaret - det juridiska ramverket"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";