Seminarium

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

Snittbetyg vid senaste genomförandet.

Om sjukdom påverkar en arbetstagares arbetsförmåga har arbetsgivaren ett så kallat rehabiliteringsansvar.

Tommy Iseskog behandlar lagstiftningens krav på såväl organisation som genomförande av rehabilitering. Viktiga frågor som avhandlas på seminariet rör lagstiftningens krav på åtgärder, arbetstagarens förstärkta anställningsskydd och när en anställning kan avslutas efter fullgjort rehabiliteringsansvar. På seminariet behandlas också de nya krav som ställs på arbetsgivare (och som gäller fr.o.m. den 1 juli 2018) att upprätta en s.k. rehabiliteringsplan för återgång i arbete

Antalet platser är begränsat!

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, personalchef, förhandlingschef, ombudsman med flera.

Tid

Seminariet genomförs mellan klockan 09.00-16.00. Registrering från klockan 08.30.

Pris

7 600 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, fika och lunch.

Erbjudande:

 • Gå 3 betala för 2 – Vid anmälan av 3 personer från samma företag går den tredje personen gratis.
 • 500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

OBS! Erbjudanden kan inte kombineras och mängdrabatten gäller företag/organisationer med samma organisationsnummer. 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Program

09.00-10.15   

 • Arbetsgivarens skyldighet att organisera rehabilitering ”på ett lämpligt sätt” i praktiken

 • Arbetsgivarens rehabiliteringsarbetsuppgifter i ett enskilt fall 

  - klargöra individens behov av rehabilitering och vidta relevanta rehabiliteringsåtgärder

  - arbetsgivarens skyldighet att upprätta plan för återgång i arbetet, nya krav på rehabiliteringsplan från 1 juli 2018

  - vidta relevanta rehabiliteringsåtgärder 

10.15-10.45

Kaffepaus

10.45-12.00

 • Rehabiliteringsansvarets krav på arbetsanpassning – vad innebär detta i praktiken beträffande tekniska hjälpmedel, förändrat arbetsinnehåll eller förändrad arbetsorganisation?

 • Arbetsgivarens roll i den medicinska rehabiliteringen

 • Rehabiliteringskedjans olika steg

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.15

 • Juridiska gränser för arbetsgivarens arbetsanpassningsansvar

 • Juridiska gränser för övriga stödjande åtgärder

 • Arbetstagarens förstärkta anställningsskydd under pågående rehabilitering

14.15-14.45

Kaffepaus

14.45-16.00

 • Grund för uppsägning efter genomförd eller avbruten rehabilitering

 • Grund för avskedande av sjuk arbetstagare

 • Förhållandet mellan arbetstagarens rehabiliteringsansvar och diskrimineringslagens skydd mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Erbjudande:

 • Gå 3 betala för 2 - Vid anmälan av 3 personer från samma företag går den tredje personen gratis.
 • 500 kronor rabatt - Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

OBS! Erbjudanden kan inte kombineras och mängdrabatten gäller företag/organisationer med samma organisationsnummer.

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN