Seminarium

Alkohol och droger i arbetslivet - De svåra rehabiliteringsfallen

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

När en arbetstagare inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Enligt svensk rätt omfattas arbetstagare med alkoholsjukdom av dessa regler.

Till skillnad från övriga rehabiliteringsfall tar arbetsgivaren på sig ett ansvar för den medicinska rehabiliteringen också i dessa fall genom att till exempel finansiera vistelser på behandlingshem. Vidare kommer drogproblematiken att belysas.

Under seminariet går vi igenom det arbetsrättsliga regelverk som gäller och hur samspelet ska ske med den medicinska behandlingen. Fokus ligger på alkoholsjukdom, men även drogmissbruk kommer att avhandlas. Problematiken kommer att belysas genom praktiska exempel i form av case-baserad framställning baserat på föreläsarnas praktiska erfarenheter. Vidare kommer relevanta lagregler samt rättsfall från Arbetsdomstolen att tas upp.

Följande frågeställningar kommer bland annat att beröras:

 • Hur kan arbetsgivaren arbeta med förebyggande åtgärder? Vilka policydokument bör finnas?
 • Hur upptäcker man att någon missbrukar alkohol och vad får man som arbetsgivare göra?
 • Hur stor är omfattningen av missbruk i arbetslivet?
 • Vilka konsekvenser får det?
 • Generella principer för behandling.
 • I vilka fall är arbetstagaren skyldig att underkasta sig provtagning?
 • Vilka ska delta i rehabiliteringsarbetet?
 • Vad gör man om arbetstagaren vägrar delta i rehabiliteringsarbetet?
 • Hur många behandlingar måste arbetsgivaren betala för?
 • Vad innebär det att rehabiliteringsarbetet avslutas?
 • När kan anställningen avslutas trots konstaterad sjukdom?

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Program

09.00 - 09.15

Inledning – presentation av ämnet

09.15 – 10.45

Grundläggande förutsättningar och regelverk

Vad innebär arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?

Vad gäller vid alkohol- och drogmissbruk?

Genomgång av arbetsrättsliga principer:

 • När ska rehabiliteringsarbetet påbörjas?
 • Vilka ska delta i arbetet?
 • Vad ska göras?

Förebyggande åtgärder

Grundläggande fakta om missbruk 

Omfattning och konsekvenser av missbruk i arbetslivet

Principer för behandling

11.00 – 12.00

Upptäckt av missbruk (case-baserat)

Att tänka på vid upptäckt av missbruk

Vilka signaler finns?

Tänk om vi har fel när någon konfronteras?

När kan alkohol- och drogtester bli aktuella?

Andra integritetsaspekter

Vilken betydelse har en alkohol- och drogpolicy

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Åtgärdsfasen – behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering (case-baserat)

Vad innebär det att arbetsgivaren tar på sig ett medicinskt ansvar för rehabiliteringen?

Upprättande av behandlingskontrakt. Vilka effekter får det?

Hur samspelar behandlingen och arbetsrätten?

Hur ska sekretessfrågor hanteras?

Allmänna behandlingsprinciper.

Vilka medel står till buds när arbetstagaren inte medverkar i sin rehabilitering?

14.45–15.30

Avslutande av rehabiliteringsarbetet (case-baserat)

Hur många behandlingar kan krävas?

Vad innebär det att rehabiliteringsarbetet avslutas?

Hur påverkas behandlingen av att anställningen är i fara?

När kan anställningen avslutas och på vilka sätt kan det göras?

15.30 – 16.00

Sammanfattning framtidsfrågor

16.00 – 16.30

Frågestund

 

Erbjudande:

 • Gå 3 betala för 2 - Vid anmälan av 3 personer från samma företag går den tredje personen gratis.
 • 500 kronor rabatt - Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan.

OBS! Erbjudanden kan inte kombineras och mängdrabatten gäller företag/organisationer med samma organisationsnummer.

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Alkohol och droger i arbetslivet - De svåra rehabiliteringsfallen"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";