Utbildning

Aktivt värdegrundsarbete – från ord på väggen till självledarskap

Anmäl intresse

För närvarande har vi inga planerade tillfällen. Anmäl gärna ditt intresse så kontaktar vi dig så snart ett aktuellt datum är satt.

Under denna heldagsutbildning går vi igenom vad kultur är, varför det är så viktigt och hur man kan stötta organisationen att arbeta fram rätt kultur och framför allt införliva den i verksamhetens vardag.

”Culture eats strategy for breakfast” är ett väl använt citat (Peter Drucker) som belyser vikten av att det är verksamhetens samlade beteende som avgör dess framgång. Oavsett planer och dokumenterade värdeord: vad vi väljer att göra och inte göra är det som ger effekt.

Att med utgångspunkt i verksamhetens riktning och kundlöfte fastställa den värdegrund som önskas och som sedan ska verka för att främja och levandegöra den är en nyckel i att bygga en effektiv, handlingskraftig och modern organisation. När värden och önskade beteenden är tydliga kan medarbetare och team vägleda sig själva, fatta nödvändiga beslut och utöka sitt handlingsutrymme.  Det stärker medarbetarnas engagemang, och gör verksamhetens ”vi” ännu starkare, vilket också leder till att förmågan att attrahera och behålla rätt kompetens ökar.

Ju längre in i kunskapsekonomin vi kommer, desto viktigare blir det för vår konkurrenskraft att alla kan och vill bidra utifrån sin fulla potential. Med en tydlig och stark företagskultur ökar både engagemang och handlingskraft.

Innehåll:

 • Vad är företagskultur och varför är det så viktigt?
 • Framtidens organisationer och nya förväntningar på kulturen.
 • En praktisk metod för värdegrundsarbete:
  • Med utgångspunkt i visionen
  • Att medvetandegöra befintlig kultur
  • Definiera och beskriv önskad kultur
  • Från värdeord till beteenden 
  • Att levandegöra värderingarna i vardagen
 • Vikten av samklang mellan kultur och struktur.
 • Verktyg för att mäta och utveckla kulturen.
 • Kommunikation och feedback utifrån värdegrund.
 • Framgångsfaktorer och fallgropar.
 • Diskussion och erfarenhetsutbyte.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap och inspiration för att aktivera och förstärka önskad kultur och införliva den i vardagen; exempelvis i möten, arbetssätt och processer. Deltagarna kommer också få kunskaper som hjälper dem att facilitera processen för att definiera eller revitalisera verksamhetens värderingar. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till HR-chefer, HR business partners eller HR-strateger, verksamhetsutvecklare, vd eller andra ledningsrepresentanter som vill lyfta och aktivt arbeta med kulturfrågorna inom verksamheten.

Tid

Utbildningen genomförs mellan klockan 09.00-16.30. Registrering från klockan 08.30.

Pris

6 990 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, fika och lunch.

Erbjudande: 
Anmäl dig senast 1 mars 2019 så får du 1000 kronor i rabatt. 
Ange kampanjkod Early Bird.
 
Erbjudandet gäller per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Intyg

Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg.

 

 

 

Tips!

Du vet väl om att vi kan genomföra flera av våra utbildningar och seminarier som kundanpassade tillfällen? Läs mer om våra skräddarsydda lösningar här!

Hotell

Behöver du övernattning kommer här några tips på hotell i Stockholm:

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Aktivt värdegrundsarbete – från ord på väggen till självledarskap"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";