Bli en vinnande organisation med vår pokerworkshop

Vet ni hur många av era medarbetare som uppfyller sina mål? Är medarbetarnas mål kopplade till organisationens? Mäter och följer ni upp medarbetarnas prestationer? 

Dessa frågor är svåra men viktiga i en organisation som vill arbeta strukturerat med kompetensförsörjningsfrågor. Vi på Edge HR vet att det är svårt för många organisationer att få tiden att räcka till för att strategiskt arbeta med dessa frågor. Framförallt vet vi att det är svårt att veta hur man ska börja. Med denna korta workshop får ni en snabb och konkret överblick över var ni är i dag men också förslag på aktiviteter för hur ni går vidare.

Varför en workshop i kompetensstrategi?

För att bli en vinnande organisation krävs det att många olika faktorer samverkar. En effekt av ett förankrat och prioriterat arbete med kompetensförsörjning är att bolaget bättre når upp till sina mål, uppnår högre resultat och har fler medarbetare som trivs och presterar bättre.  

Den här workshopen kommer att hjälpa er att belysa framgångsfaktorerna, vilket förhållningssätt organisationen bör ha och hur man tar ett helhetsgrepp för hur ni ska nå bästa effekt i er kompetensförsörjningsstrategi, oavsett var ni befinner er idag.

Vi kommer att jobba med att identifiera era styrkor och svagheter utifrån er situation samt vilka faktorer just ni behöver prioritera för att nå bättre framgångar i ert kompetensförsörjningsarbete. Utöver en bättre samsyn och förståelse för hur man på strategisk nivå kan styra medarbetarnas och organisationens kompetens för att få förutsättningar att uppnå verksamhetsmålen, så kommer ni även att få dokumentation från workshopen samt en rekommendation och en prioriteringslista med aktiviteter för hur ni bör arbeta vidare i nästa steg.

Denna workshop riktar sig till personer på chefsnivå såsom VD, Ledning och HR-chefer. Deltagarna ska på ett snabbt, roligt och enkelt sätt få ta pulsen på nuläge och få en uppfattning om organisationens förutsättningar för att lyckas med strategisk kompetensförsörjning.


Vad får er organisation?

Dokumentation: Efter avslutad workshop får ni en rekommendation och en prioriteringslista över aktiviteter och förslag på hur ni går vidare i ert arbete med kompetensförsörjning. 

Pris: Kontakta oss för offert

Tid: 3 h workshop + för- och efterarbete av projektledare

TILL TOPPEN AV SIDAN