Ta hjälp av våra erfarna projektledare

När du abonnerar på Lönevågen kan vi varmt rekommendera dig att ta hjälp av Edge HR:s erfarna projektledare inom HR.

Våra projektledare är erfarna konsulter och experter på lönekartläggningar. Alla har lång erfarenhet av att projektleda och genomföra lönekartläggningar inom både offentlig och privat sektor. Varje år hjälper de över hundra olika kunder med sin kartläggning. Projektledaren hjälper er i delar av arbetet eller genom hela lönekartläggningen - där ni har behov helt enkelt. 

Konsultstöd Bas

Baspaketet innehåller en introduktion till lönekartläggning och det praktiska genomförandet. Du får även stöd i er gruppindelning och arbetsvärdering, samt en genomgång av analysfasen. Totalt ingår fyra timmars konsultstöd fördelat enligt nedan:

  • Tre timmars mötestid med en konsult via webb och telefon.
  • En timmes för- och efterarbete.

Samverkan med arbetstagarrepresentanter (facket) och samarbete med organisationens chefer ryms normalt inte i baspaketet.

Pris: 6 000 kr

Konsultstöd Premium

En av Edge HR:s konsulter vägleder er genom hela eller delar av processen. Ni väljer själva om mötena ska ske fysiskt eller via webb/telefon. Vi lägger upp en projektplan gemensamt och ni får en offert på den estimerade tidsåtgången.

Pris: Enligt offert

TILL TOPPEN AV SIDAN