Gör lönekartläggning enkelt med Pay Analytics från Edge

Gör lönekartläggning enkelt med
Pay Analytics

Använd Pay Analytics för att göra lönekartläggning och löneanalys snabbt och enkelt.

Boka Demo Kontakta Oss Produktblad

Pay Analytics

  • Gör lönekartläggning och löneanalys snabbt och enkelt själv med Pay Analytics
  • Pay Analytics Dashboard för lönekartläggning
  • Pay Analytics Rapport efter er lönekartläggning

Gör lönekartläggning och löneanalys snabbt och enkelt själv med Pay Analytics – ett användarvänligt verktyg med tydliga videoguider för varje steg.

Få en tydlig översikt av löneläget i din organisation efter er lönekartläggning genom dashboards, diagram och rapporter, som du enkelt kan exportera och dela.

Efter er lönekartläggning kan du skapa kompletta rapporter med tydliga handlingsplaner från vårt system som ökar jämställdheten och trivseln i din organisation.

Lönekartläggning konsult

  • Pay Analytics - erfarna konsulter inom lönekartläggning

Få experthjälp med lönekartläggning och löneanalys av en konsult. Kontakta oss och få hjälp i hela eller delar av processen av våra erfarna lönekartläggningskonsulter.

Pay Analytics Kommun

  • Pay Analytics - Startpaket anpassat för lönekartläggning i kommuner
  • Pay Analytics - Startpaket anpassat för lönekartläggning i kommuner
  • Pay Analytics - Startpaket anpassat för lönekartläggning i kommuner

Använd Pay Analytics Kommun som är anpassad för lönekartläggning i kommuner och de formella krav som finns på vanligt förekommande arbeten inom kommuner.

Få de vanligast förekommande tjänsterna fördefinierade och arbetsvärderade tydligt och enkelt i er lönekartläggning.

Utgå ifrån er kommuns lönepolitik i er lönekartläggning och anpassa den föreslagna arbetsvärderingen efter era krav på de olika arbetena.

E-utbildning

  • Pay Analytics - e-utbildning i lönekartläggning

Lär dig lönekartläggning snabbt och enkelt med vår e-utbildning. Bli guidad av experter och efteråt kan du genomföra lönekartläggningen enkelt själv.

”Pay Analytics har inte bara hjälpt oss med att få till en mycket bra process för lönekartläggningen varje år, Pay Analytics har även säkerställt att vi har en bra lönestruktur i organisationen.”

The Swedish Club gör sin lönekartläggning med Pay Analytics

Britta Patriksson

Director Human Resources / The Swedish Club

”Pay Analytics hjälper oss att smidigt och effektivt genomföra vår lönekartläggning enligt lagens krav i alla koncernens bolag. Vi kan även göra analyser och dra slutsatser som hade varit svåra att göra utan det stöd som Pay Analytics ger.”

Wise Group

Lisa Guldstrand

HR Business Partner / Wise Group

”Med många olika yrkesgrupper i våra verksamheter underlättar Pay Analytics vårt arbete med lönekartläggning och löneanalys för jämställda löner. Pay Analytics verktyg är lättarbetad och enkelt att använda, lönekartläggningen förenklas ännu mer med en konsult tack vare mer objektiva bedömningar.”

Luleå Energi

Ann-Helene Willberg

Personalutvecklare / Luleå Energi

”Pay Analytics underlättar administrationen av vår lönekartläggning. Vårt system är enkel och pedagogiskt uppbyggt. En stor fördel är de rapporter man kan skapa direkt i Pay Analytics som med hjälp av mindre justeringar blir ett färdigt förhandlingsprotokoll.”

Sveriges Ingenjörer

Anna Bergkvist

HR-generalist / Sveriges Ingenjörer

”Pay Analytics system har hjälpt oss i vårt arbete såtillvida att vi har fått en tydlig genomgång av vår lönestruktur samt en gedigen lönekartläggning.”

Kährs

Lena Arvidsson

HR Manager / Kährs

1 / 5