Pay Analytics

Pay Analytics hjälper dig att själv göra en lönekartläggning i din organisation. Att årligen genomföra en lönekartläggning, som säkerställer att det inte finns osakliga löneskillnader, är ett lagkrav för alla organisationer. Arbetsgivare med minst tio anställda har också krav på sig att dokumentera arbetet med lönekartläggningen. Pay Analytics säkerställer att lagens krav uppfylls. Men viktigast för oss på Edge är att vi möjliggör för fler organisationer att skapa jämställda arbetsplatser.

Köp Kontakta mig Det här är Pay Analytics

Anpassa Pay Analytics efter dina behov

Alla organisationer har kommit olika långt i sitt arbete med lönekartläggning. Välj själv om du vill klara dig helt på egen hand eller om du vill köpa till vår E-utbildning för att snabbt lära dig mer om lönekartläggning. För dig som arbetar på en kommun har vi även tagit fram ett startpaketet där vi samlat vår erfarenhet från tidigare arbete med ett antal kommuner. Du kan även få personlig hjälp av våra erfarna konsulter.

Pay Analytics

 • Pay Analytics analyser
 • Pay Analytics Dashboard
 • Pay Analytics Rapport
 • Pay Analytics Startinställningar
 • Pay Analytics Resultat Arbetsvärdering

Glöm röriga Excellark och dålig koll! Med ett lättanvänt gränssnitt, videoguider och enkla importfunktioner kan du göra jobbet själv.

Dashboard med infographics och enkel export av diagram och rapporter till word. Ger dig en tydlig översikt av löneläget i din organisation och hjälper dig att enkelt sprida informationen kring lön till andra.

Genererar en komplett rapport med tydlig handlingsplan för aktiva åtgärder som kan främja jämställdhet i din organisation. Tabeller hjälper dig att analysera lönestrukturer mellan olika yrkesgrupper

Slipp göra samma jobb om och om igen genom att spara gruppindelning och arbetsvärdering. Spara och återanvänd data från tidigare lönekartläggningar.

Koncernstruktur gör det enkelt att använda i komplexa organisationer och du kan jämföra löneläget mellan olika enheter/företag i din organisation.

E-utbildning

 • Manlig användare Pay Analytics
 • Kvinnlig användare Pay Analytics

E-utbildning för dig som aldrig gjort en lönekartläggning eller behöver fräscha upp dina kunskaper. Du får en genomgång av lagens krav och våra experter guidar dig genom alla delar i processen. Filmer varvas med bilder och texter.

Efter varje avsnitt finns ett quiz där du kan testa dina kunskaper. Du kan gå utbildningen i din egen takt och hur många gånger du vill. Efter utbildningen är du rustad för att genomföra din egen lönekartläggning.

Startpaket kommun

Vi vet att kommuner har många befattningar i sina verksamheter. Det kan göra arbetet med lönekartläggningen tidskrävande. För att förenkla har vi därför samlat våra erfarenheter från vårt arbete i kommuner.

I startpaket kommun har vi fördefinierat och arbetsvärderat de vanligast förekommande tjänsterna.

Det finns förslag på hur ett antal fördefinierade grupper kan arbetsvärderas. Värderingen bygger på ett snitt från ett stort antal kommuners arbetsvärderingar samt de formella krav som ställs på olika arbeten.

Utgå från den egna kommunens lönepolitik och justera den föreslagna arbetsvärderingen efter de egna kraven på de olika arbetena.

Konsultstöd

Vill du ha hjälp i delar eller hela lönekartläggningsarbetet? Behöver du någon som leder samverkan eller arbetsvärderingsmomentet? Ta hjälp av en av våra erfarna konsulter.

Lönekartläggning i sex enkla steg

Pay Analytics Steg 1

Steg 1. Förarbete. Pay Analytics säkerställer att lagens krav uppfylls. genom att på pedagogiskt och korrekt sätt ta dig igenom lönekartläggningens alla faser.   

Pay Analytics Steg 2

Steg 2. Gruppera verksamhetens befattningar.

Pay Analytics Steg 3

Steg 3. Arbetsvärderingen gör du enkelt och strukturerat med 24 fördefinierade frågor .

Pay Analytics Steg 4

Steg 4. Importera lönedata.

Pay Analytics Steg 5

Steg 5. Talar om för dig vilka analyser du behöver göra enligt lag.

Pay Analytics Steg 6

Steg 6. Hjälper dig att sätta ihop en dokumentation. 

1 / 6

The LibraryDetta innehåller Pay Analytics

 • Sveriges främsta

  Vi sticker gärna ut hakan och påstår att Pay Analytics är Sveriges främsta verktyg för lönekartläggning.

 • Framtagen av experter

  Pay Analytics är framtaget av experter inom lönekartläggning och löneanalys.

 • Uppdaterat och validerat

  Vi arbetar ständigt med att utveckla och uppdatera Pay Analytics och du kan vara säker på att den följer aktuella lagar.

 • Molnbaserad

  Ingen nedladdning eller installation krävs. Köp här och nu. Var igång på 15 min.

 • Dashboard med infographics

  Snabb och snygg överblick.

 • Enkel export av diagram och rapporter

  Exportera enkelt till word och sprid i din organisation

 • Interaktiv hjälp

  Med ett lättanvänt gränssnitt, videoguider och enkla importfunktioner kan du göra jobbet själv.

”Med många olika yrkesgrupper i våra verksamheter underlättar Edge Pay Analytics vårt arbete med analys för jämställda löner. Produkten är lättarbetad och enkelt att använda, kartläggningen förenklas med konsultstödet i form av mer objektivare bedömningar.”

Luleå Energi

Ann-Helene Willberg

Personalutvecklare / Luleå Energi

”Edge Pay Analytics underlättar administrationen av lönekartläggningen. Produkten är enkel och pedagogiskt uppbyggt. En stor fördel är de rapporter man kan skapa direkt i Pay Analytics som med hjälp av mindre justeringar blir ett färdigt förhandlingsprotokoll.”

Sveriges Ingenjörer

Anna Bergkvist

HR-generalist / Sveriges Ingenjörer

”Edge Pay Analytics har hjälpt oss i vårt arbete såtillvida att vi har fått en tydlig genomgång av vår lönestruktur samt en gedigen lönekartläggning.”

Lena Arvidsson

HR Manager / Kährs

”Med professionellt stöd kombinerat med en mycket bra digital produkt från Edge HR har vi på ett tydligt sätt lyckats åskådliggöra lönestrukturen på Norra!”

Norra Skogsägarna

Inger Karkiainen

HR-chef / Norra Skogsägarna

1 / 4