Prova Edge Law
gratis i 7 dagar

Edge Law är framtagen av jurister för att ge dig som
arbetsgivare trygghet i lagar och regler inom arbetsrätt.

Prova gratis Köp

Varför välja Edge Law?

Arbetsrätt på ett enkelt sätt

Du får tillgång till texter som förklarar lagen på ett tydlig och enkelt sätt.

Lagar och domar

Aktuella lagar inom HR och arbetsrätt i fulltext. Uppdateras kontinuerligt.

Dokument inom arbetsrätt med Edge Law

Dokument

Du får tillgång till över 80 blanketter, checklistor och mallar inom arbetsrätt.

Edge Law ger er arbetsrätt

Edge Law ger din arbetsplats det ni behöver inom arbetsrätt

Tillsammans med Elmzell Advokatbyrå och Tommy Iseskog har vi skapat Arbetsrätt Expert, Arbetsrättens domsregister, Nordic Label Law. Ta del av lagar, domar, mallar och TIAN Nyhetsbrev.

Prova Edge Law gratis

Vad kan Edge Law göra för dig?

Arbetsrätt Expert

Få tillgång till texter som tolkar och förklarar lagen på ett tydligt och enkelt sätt. Ta hjälp av över 80 mallar och checklistor samt följ samtliga domar från Arbetsdomstolen sedan år 1960.

TIAN Nyhetsbrev

Aktuell arbetsrättslig omvärldsbevakning och kommenterar från arbetsrättsexperten Tommy Iseskog på de senaste lagnyheterna och domarna.

Få tillgång till arbetsrättsliga dokument

Arbetsrättens domsregister

Säkerställ att du alltid håller dig uppdaterad på rättspraxis och aktuella domar från Arbetsdomstolen. Tolka och förstå domarna snabbt och enkelt genom arbetsrättexperten Tommy Iseskogs sammanfattningar och förklaringar.

Nordisk arbetsrätt på engelska

Nordic Labour Law

Nordisk arbetsrätt på engelska. Få expertgranskade texter på engelska och navigera dig snabbt och enkelt genom de olika ländernas regler. Välj land efter ditt behov.

Advokatfirman Glimstedt

“Som arbetsrättsjurist på advokatbyrå ställs du ofta inför praktiska frågor. För mig har det blivit naturligt att i varje fråga börja med att söka i tjänsten Arbetsrätt Expert för att få ett underlag. Jag kan varmt rekommendera tjänsten till samtliga som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.”

Christian Wahlström, Advokat/Advokatfirman Glimstedt

Exempel på innehåll i Edge Law

Edge Law

Insights – Arbetsplatsanpassning

Läs om de nya föreskrifterna om arbetsanpassning som har förtydligats. Bland annat med hänsyn till att arbetsmarknaden har förändrats.

Läs här

Edge Law

Checklista – Anställning upphör

När en anställning upphör finns en hel del saker att tänka på, både ur ett praktiskt men även ett lagmässigt perspektiv.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt utbud

Library

Edge Library

 • Operativt HR-stöd
 • Strategiskt HR-stöd
 • Dokumentbibliotek
  (mallar, policyer, checklistor)
 • Interaktiva HR-processer
 • Interaktiva HR-beräkningar
 • Lagar och föreskrifter
  inom HR och arbetsrätt
 • HR-hjul
Pay Analytics

Edge Pay Analytics

 • Enkelt verktyg för
  lönekartläggning
 • Lönekartläggning
  för kommuner
 • Löneanalys
 • Dokumentation & handlingsplan
 • Videoguider
 • E-utbildning i
  lönekartläggning
Portal

Edge Portal

 • Skräddarsydd portal för chefer och medarbetare
 • Möjlighet att samla all
  HR-information efter egen struktur
 • Single sign-on
 • White label-lösning
  inkl. behörighetsstyrning
 • Personalhandbok
Helpline

Edge Helpline

 • Personliga svar inom 24 timmar
 • Välj att få svar via
  mejl eller telefon
 • Få hjälp av
  HR-expert
 • Få hjälp av arbetsrättsjurist
 • Stort frågearkiv med FAQ