Framtidens HR för framtidens affärer

I morgon börjar i dag. Morgondagens framgångsrika verksamheter och affärer börjar med våra medarbetares insatser idag.

Att lyckas få alla medarbetare att känna engagemang och tycka att arbetet är meningsfullt leder till att de presterar väl och skapar förutsättningar för hela organisationens framgång. Att målmedvetet attrahera, utveckla, inkludera, behålla och avsluta rätt medarbetare är ett stort och kritiskt arbete för morgondagens framgång.

Det är en insikt som ligger till grund för vår uppsättning digitala tjänster och breda utbildningserbjudande. Tjänster som syftar till att ge dig som arbetar med dessa frågor möjlighet att utvecklas, skapa mer värde och få en enklare, mer strukturerad vardag. Frågeställningarna är i grund och botten desamma för alla som arbetar med HR eller har personalansvar. Ändå skiljer sig behoven och kraven åt för olika organisationer och förändras ständigt.

Småföretagaren som ska anställa sin första medarbetare söker kanske först och främst en mall för anställningsavtal och information om semesterlagen, medan HR-chefen har strategiska frågeställningar på sitt bord och söker nya och bättre sätt att stärka affären genom effektiva HR-processer. Med en bred portfölj erbjuder Edge HR tjänster som underlättar just din HR-vardag, oavsett hur den ser ut.

Varje dag arbetar människor inom tusentals verksamheter med någon av våra digitala tjänster. Eller deltar i en av våra utbildningar. Våra kunder finns överallt; inom privat och offentlig sektor, ideella föreningar och andra organisationer. En del har bara några få anställda, medan andra är stora multinationella koncerner. Vi har kontor i Stockholm och Borås, men våra kunder hittar du över hela landet. Edge HR finns med andra ord överallt där det arbetas med HR-frågor.

Ensam är inte stark. Vi tror på samarbeten och samarbetar med flera av Sveriges främsta experter inom HR, talent management och arbetsrätt. På så vis blir vårt erbjudande ännu starkare. Edge HR är ett bolag inom koncernen Wise Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

TILL TOPPEN AV SIDAN