Ledarskap

Trygga medarbetare ökar produktiviteten

2015-05-21

Den spontana reaktionen när någon har gjort ett allvarligt misstag är ofta ilska och frustration. Men är det den bästa metoden för att medarbetaren inte ska göra om samma fel igen?

Man kan tro att en medarbetare som har klantat sig lär sig en läxa om arbetsgivaren visar sin ilska över misstaget och att även resten av teamet lär sig att inte göra fel i fortsättningen. 

Psykologiforskaren Emma Seppälä på Harvard Business Review menar däremot att medarbetaren istället kommer att vara mindre benägen att ta risker av rädsla för att göra misstag fortsättningsvis. Det leder i sin tur till hämmad kreativitet och minskad produktivitet, även hos omgivningen.

– Värme och goda relationer på jobbet ger trygga medarbetare och är viktigare för medarbetarens lojalitet än lönens storlek. Den som kan kontrollera sin ilska och istället vara ett stöd och visa medkänsla ökar medarbetarnas förtroende, enligt Emma Seppälä.

Lär dig visa förståelse istället för ilska

  1. Stanna upp och ta kontroll över dig själv och dina känslor. Du måste lugna ner dig så att du kan se objektivt på händelsen. Försök inte låtsas som om du inte var arg, det lyser igenom. Meditation kan vara ett sätt att bli bättre på att behärska sig.
  2. Sätt dig in i medarbetarens situation. Det är värdefullt att kunna byta perspektiv. Inte minst viktigt för chefer, eftersom en maktposition tenderar att minska vår naturliga benägenhet att känna empati.
  3. Förlåt. En förlåtande attityd stärker medarbetarens lojalitetskänslor. Det är bra också för bådas fysiska hälsa, då ilska höjer blodtrycket och förlåtelse sänker det. Den som kan förlåta känner sig gladare och nöjdare med livet, vilket leder till minskad stress. Den som blir förlåten mår också bra och är angelägen om att göra väl ifrån sig nästa gång.

Källa: www.ingenjorskarriar.se

TILL TOPPEN AV SIDAN