Arbetsrätt

Trots valår händer det mycket inom arbetsrätten år 2018

Tommy Iseskog, Arbetsrättsexpert samt författare och föreläsare inom arbetsrättsområdet. 2018-05-31

Av historien har vi lärt oss att det normalt inte händer så mycket inom arbetsrätten ett valår. Detta beror sannolikt på att arbetsrättsliga frågor ”inte lämpar sig” för en valrörelse. Detta i sin tur beror dels på att arbetsrättsliga frågor ofta är komplicerade när man diskuterar på detaljnivå, dels på att det råder konsensus de politiska partierna emellan i de allra flesta grundläggande arbetsrättsliga principfrågorna; så är exempelvis en stor riksdagsmajoritet uppenbarligen ”LAS-kramare” numera.

Förslag om att ändra LAS

I år tycks det emellertid bli något annorlunda. Vi har sett flera utspel som rör just lagen om anställningsskydd. Dessa utspel innehåller förslag om allt från att LAS borde avskaffas till att ytterligare något undantag vid turordning borde införas.

Kontroversiella förslag om föräldraförsäkringen, utvecklingsledighet och rätten att vidta stridsåtgärder

En av regeringen beställd utredning har kommit med förslag om radikala förändringar av föräldraförsäkringen, bland annat innebärande att andelen så kallade reserverade dagar skulle utökas kraftigt. Ett genomförande av utredningens förslag, som regeringen i princip har aviserat, skulle rimligen vara mycket kontroversiellt inom flera politiska partier.

En annan statlig utredning har lämnat kontroversiella förslag om en ny typ av ledighet – utvecklingsledighet: ett förslag som ger vissa nostalgiska vibbar om friår. Ytterligare en annan utredning kommer med förslag om förändringar av rätten att vidta stridsåtgärder lagom till midsommar. Om det blir fråga om inskränkningar i rätten att vidta stridsåtgärder, torde upprördheten bli påtaglig på många arbetsrättsliga håll och kanter. Dessa förslag är tveklöst politiskt kontroversiella.

Nya lagar om företagshemligheter och entreprenörsansvar

Andra nyheter inom arbetsrätten handlar om en ny företagshemlighetslag och en helt ny lagstiftning om entreprenörsansvar. Även om dessa nyheter är inte politiskt kontroversiella, är det fråga om såväl principiellt som praktiskt viktiga förändringar av arbetsrätten.

Mot diskriminering och för likabehandling

Inom diskrimineringsområdet är det särskilt aktuellt att se till att arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling bedrivs på ett effektivt, rationellt och – naturligtvis – lagenligt sätt. Vi kan vänta oss att tillsynsmyndigheten – Diskrimineringsombudsmannen – kommer att kontrollera att arbetsgivare har likabehandlingsplaner eller annan dokumentation över hur arbetet bedrivs. Med anledning härav inställer sig en rad praktiska frågor rörande vad saken gäller och hur man praktiskt gör.

Intressanta domar på årets TIAN-dag

På årets TIAN-dag kommer jag att avhandla alla nyheter inom arbetsrätten samt intressanta domar från Arbetsdomstolen och EU-domstolen. Naturligtvis kommer jag också att kommentera arbetsrätten i valrörelsen och vad som kan väntas inom arbetsrättsområdet av en tillträdande regering, med viss eller blandad politisk färg.

 

Relaterat

  • Prenumerera på TIAN Nyhetsbrev och håll dig uppdaterad inom arbetsrätt och arbetsmiljö.
  • Anmäl dig till TIAN-dagen, en årligen återkommande nyhetsdag för alla som arbetar med HR och arbetsrätt. Tommy Iseskog går igenom alla viktiga nyheter och förändringar som är på gång; utredningar, förslag, riksdagsbeslut samt intressanta AD-domar.
  • Vår digitala tjänst Arbetsrätt Expert innehåller en stor mängd informationstexter, praxis och lagar i fulltext samt dokumentmallar som du enkelt kan anpassa efter er verksamhet.
TILL TOPPEN AV SIDAN