Rekrytering

Tips för en bättre kandidatupplevelse 2016

Åsa Daxberg, Konsult och ansvarig för kandidatupplevelse på Wise Professionals 2015-12-16

Bara en av tre kandidater vill söka till samma arbetsgivare mer än en gång och endast en av tre kan tänka sig att rekommendera någon annan att söka sig till den arbetsgivaren.

Det dystra resultatet visar en undersökning av kandidatupplevelsen som YouGov genomförde förra året berättar Åsa Daxberg, konsult och ansvarig för kandidatupplevelse på Wise Professionals. 

 – Dessa resultat innebär i praktiken att om 100 personer är så intresserade av att jobba hos dig att de tar sig tid att söka så leder din rekryteringsprocess och din respons till att intresset släcks hos så många som 67 av dessa. Och eftersom många delar med sig av sina upplevelser – i ökande omfattning via sociala medier – skadas attraktionskraften i ditt employer brand inte bara bland dem som sökt, utan även i deras nätverk.

Åsa berättar att under 2015 har hon träffat många arbetsgivare som är intresserade av stärka sin kandidatupplevelse. De flesta investerar i employer branding och vanliga mätetal är olika index på hur populär man är bland studenter och nyutexaminerade. Vissa mäter också i vilken utsträckning medarbetare rekommenderar sin arbetsgivare till andra och har därmed förstått medarbetarnas viktiga roll som ambassadörer. 

 – Men trots att jag har träffat så många, och till och med de som toppar listorna över attraktiva arbetsgivare, så har jag inte träffat en enda arbetsgivare som mäter kandidatupplevelsen. Det är som att målgruppen ”de som redan gillar oss så mycket att de har valt att söka sig till oss” inte är värd att investeras mer i - varken ekonomiskt eller tidsmässigt. 

  – Det är ett resonemang som är svårt att förstå, fortsätter Åsa. Föreställ dig det företag som lägger hela sin marknadsinvestering på de målgrupper som ligger längst bort från att köpa. Föreställ dig företag som inte spenderar fem minuter, eller en krona, på att vårda de kunder som redan har valt att handla! Det vore ineffektivt och olönsamt!

Åsa ger tre konkreta tips för att stärka den viktiga kandidatupplevelsen under 2016:

  1. Börja mäta kandidatupplevelsen! Skapa ett nyckeltal som heter ”cNPS” och våga visa att ni har en genuin ambition att vara attraktiv för era strategiskt viktiga målgrupper.
  2. Utse en ”Candidate Experience Manager” eller åtminstone någon som är ansvarig för kandidatupplevelsen hos er.
  3. Träna cheferna (och kanske dig själv?) i intervjuteknik och i hur man ger bra återkoppling. Det senare kommer ni att ha nytta av inom fler områden och det är också en av de viktigaste faktorerna för en positiv kandidatupplevelse.

Källa: Kandidatupplevelse 2014 - Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals (pdf)

TILL TOPPEN AV SIDAN