Arbetsrätt

TIAN-dagen med Tommy Iseskog rätade ut arbetsrättsliga frågetecken

Sofie af Ekenstam, Head of Content & Seminars 2018-08-28

Har du koll på att karensdagen byts ut mot karensavdrag från och med 1 januari 2019? Eller hur den nya LAS-åldern förväntas se ut? Det förklarade Tommy Iseskog med en osviklig precision på Edge HR:s stora arbetsrättsliga nyhetsdag, TIAN-dagen, som gick av stapeln förra veckan.

Tommy klargjorde vad nya förändringar i arbetsrätten innebär och vad som är på gång. Efter dagen lämnade han många av oss klokare och mera upplysta kring arbetsrättens förändringar och nya domar från Arbetsdomstolen. Allt föredömligt modererat av Milla Jonsson.

Föreläsningen inleddes genom att Iseskog frågade publiken om vi visste vad begreppet ”Gubb-googling innebar”. För att få reda på det så uppmanade han oss att googla det. Det innebär att diskutera seriöst om något fullständigt oseriöst och diskutera detta till dess diskussionen anses vara klar – UTAN att slå upp eller googla det aktuella ämnet.

Därefter gick det i snabb fart, och föreläsningen präglades snarare av det motsatta fenomenet – nya regler, lagar och förslag som Iseskog mycket pedagogiskt förklarade innebörden av, med inslag av personliga funderingar. Iseskog gick igenom både nya lagar, viktiga domar och flertalet nya lagförslag där några av de viktigaste var följande:

Nya lagar och regler

 • Introduktionsjobb ersätter särskilt anställningsstöd, gäller från 1 maj 2018.
 • Nya regler för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Om arbetstagarens nedsatta arbetsförmåga kan antas bestå i minst 60 dagar ska arbetsgivaren upprätta en plan för återgång i arbete. Planen måste upprättas senast dag 30, gäller från 1 juli 2018.
 • Företagshemlighetslagen som bland annat klargör begreppet, det vill säga vad som omfattas av just företagshemligheter – och vad som inte räknas in, gäller från 1 juli 2018.
 • Karensdagen ersätts med ett karensavdrag, gäller från 1 januari 2019.
 • Ny entreprenörsansvariglag som innebär att huvudentreprenören är ansvarig för samtliga underentreprenörer, gäller från 1 januari 2019.

Nya lagförslag

 • Förslag på ny LAS-ålder. Den höjs i två steg, till 68 år den 1 januari 2020, och till 69 år 1 januari 2020. Lagstiftning under 2019.
 • Många nya regelförslag för föräldraförsäkringen och föräldraledighetslagen, föreslaget ikraftträdande i juli 2019.
 • Principöverenskommelse om etableringsanställning, en nämnd föreslås övervaka detta så att inte arbetstagare cementeras i så kallade låglönejobb. Tänkt ikraftträdande tidigast juli 2019.

Intressanta domar från Arbetsdomstolen

 • Dom AD 2018 nr 41. Begreppet tillräckliga kvalifikationer. Domen handlar om en anställd som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist efter 33 år där arbetsgivaren hävdat att arbetstagaren inte har haft tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete. Om arbetsgivaren anser att arbetstagaren inte har tillräckliga kvalifikationer måste arbetsgivaren bevisa att vederbörande saknar dessa.
 • Den så kallade handskakningsdomen, AD 2018 nr 51, handlar om en arbetsgivare som avbrutit ett anställningsförfarande efter att kvinnan som sökt jobbet inte tagit en manlig företrädare för arbetsgivaren, i hand. Kvinnan motiverade sitt agerande med sin religiösa uppfattning och tvist uppkom i frågan om kvinnan blivit utsatt för indirekt diskriminering.
 • Godtagbar särbehandling på grund av ålder, dom C-143/16 från EU-domstolen. En anställd i Italien hade varit intermittent anställd för lagerarbete under en tidsperiod om två och ett halvt år. Tvist har uppkommit i frågan om den aktuella regeln om intermittent anställning av den som inte har fyllt 25 år överensstämmer med EU-direktivet 2000/78 EG om likabehandling i arbetslivet.

Vilken betydelse kommer den fällande handskakningsdomen ha för framtida tvister? Och kommer nämnda nya förslag att infrias? Iseskog uppehöll sig kring det stundande valet, vilket innebär att valutgången kommer att styra huruvida vissa av lagda förslag kommer att realiseras, eller inte.

Svaren ges under nästa år på TIAN-dagen.

 

Relaterat

 • Arbetsrätt Expert innehåller en stor mängd informationstexter, praxis och lagar i fulltext samt dokumentmallar som du enkelt kan anpassa efter er verksamhet.
 • Med Arbetsrättens Domsregister får du enkelt koll på rättsläget med hjälp av Tommy Iseskogs sammanfattningar och kommenterar av AD-domar. 
 • Med TIAN Nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad som är på gång inom arbetsrätt, arbetsmiljö samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
TILL TOPPEN AV SIDAN