Kompetens- och organisationsutveckling

Talent management, affärsnära HR och kultur – hur hänger det ihop?

Kelly Chau, Rekryteringskonsult, Wise Professionals 2018-03-28

Talent Management handlar som bekant om hela livscykeln från attraktion och rekrytering till exit och alumni. Idag pratas det mycket om kultur inom HR, inte den kultur som syns på tavlor utan mer den som sitter i väggarna. Vad kan du göra för att lyckas?

I artiklar från Harvard Business Review och Talent Culture beskrivs det att kultur anses bidra till framgång lika mycket som företagsstrategin i sig, men att få organisationer lyckas med att implementera kultur som strategi rent konkret. En orsak anses vara att det startas många projekt , vilket i sig är bra, dock blir det lätt spretigt om en koppling till affärsplanen saknas.

Ju mer det pratas om affärsnära HR, desto tydligare behöver vi visa att HR är med i matchen. Det räcker inte att prata, det behövs konkreta siffror.

Handelshögskolan publicerade nyligen en studie om hur performance management kan påverka beteendemönster vid strategiska förändringar. Resultatet visar att den grupp individer som visade störst acceptans till förändring var de som tydligast identifierade sig med organisationen och utvärderades mest positivt för sin prestation av sina chefer.

Rättvis arbetsplats ger motiverade medarbetare

Behålla och utveckla är två centrala delar för alla HR-organisationer, inte minst när det gäller vilka som befordras till ledare i sitt nästa karriärsteg. Harvard Business Review skriver att företag där medarbetare upplever att kollegor blir rättvist befordrade även ser följande resultat i relation till jämförbara organisationer:

 • Tre gånger bättre lönsamhet
 • Halverad personalomsättning
 • Högre resultat avseende tillväxt, produktivitet och innovation

Tre viktiga prioriteringar

I undersökningen Global Human Capital Trends 2017 av Deloitte framkom att de tre viktigaste HR-prioriteringarna framåt är framtidens organisation, karriär och lärande samt attraktion och rekrytering.

Har du konkreta data på hur HR bidrar till dessa områden i din organisation? Vårt existensberättigande imorgon avgörs av hur framgångsrika vi är på att visa vårt affärsmässiga inflytande idag.

Tre tips för att få resultat

 1. Bygg kultur som en del av affärsstrategin
  Att få människor att trivas på jobbet är viktigare än försäljningsresultat och kundnöjdhet. De går dessutom hand i hand. Sund kultur ger både högre omsättning, bättre lönsamhet och nöjdare kunder. Förutom att HR har en given plats i ledningsgruppen bör HR-frågorna vara lika prioriterade som resten av affärsplanen.

 2. Ta fram data
  Vi kan tycka och känna hur mycket som helst, men om vi inte får med oss resten av organisationen kommer det ändå att vara ständig motvind. HR behöver generellt bli bättre på att visa konkreta siffror och bygga tydliga business case. Att driva förändring handlar mycket om att prata det språk som mottagaren förstår, oavsett om det är en HR-kollega, linjechef, ledningsgrupp, VD eller styrelse.

 3. Gör något, bara något!
  Det räcker inte med att läsa denna och andra artiklar och sen gå tillbaka och göra exakt samma sak i vardagen. Framgångsrika organisationer och människor gör inte alltid alla rätt. 

Relaterat

TILL TOPPEN AV SIDAN