Lön och förmåner

Så stänger vi lönegapet – ett enträget arbete med mer hopp än förtvivlan

2017-03-08

Det är ett faktum att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män för samma arbete. Med ett digitalt system för lönekartläggningar och konsultstöd arbetar Edge HR dagligen för att stänga det lönegapet. Den internationella kvinnodagen till ära ställer vi tre frågor till Åsa Allard Andersson från Edge HR:s ledningsgrupp som leder konsultteamet som varje år hjälper hundratals företag och organisationer med sitt jämställdhetsarbete.

Vi vet att kvinnor har lägre lön än män för både samma och likvärdiga arbeten, men hur illa är det?

– Det beror lite på hur man vänder och vrider på siffrorna! I Sverige är den vägda* löneskillnaden cirka 5 procent, men det varierar stort mellan bransch och mellan olika yrken. Det kan låta som ganska lite, men tänk på ett helt arbetsliv – det blir stora pengar!

– Där jag ser att det finns mest att göra är i företagens ledningsgrupper. Även om många organisationer har flera kvinnor i ledningen så är det oftast långt ifrån jämställt. Inte bara antalet chefer är till männens fördel, även vilka positioner männen har är ojämlika. De tyngsta chefsjobben innehas till största delen av män.

Vad säger du om framtiden, finns det hopp om att stänga lönegapet?

– Det finns massor av positiva saker som händer ute hos våra kunder! I princip samtliga arbetsgivare som jag jobbar med vill göra något åt de osakliga löneskillnaderna som lönekartläggningen avslöjar, för att därigenom stärka jämställdheten.

– Ett scenario som jag stött på flera gånger är att en traditionellt mansdominerad arbetsgrupp, med exempelvis ingenjörer, för några år sedan bestod av flest män. När jag återkommer efter ett par år för en ny lönekartläggning så är sammansättningen annorlunda i gruppen. Allteftersom män har slutat eller om gruppen utökats med nya kompetenser, så är det inte ovanligt att de nyrekryterade till största delen är kvinnor. En mansdominerad grupp har alltså blivit kvinnodominerad på bara ett par år. En relevant farhåga är förstås att en sådan förändring bidrar till att löneläget går ner, men jag tycker mig inte ha sett det ute hos våra kunder.

– En annan bild som jag oftare såg för ett par år sedan var att det var fler män än kvinnor som fick extraansvar och specialuppdrag. Det blev tydligt i en kartläggning och något som även våra kunder reagerade på. Flera av de kunder jag arbetat med har medvetet skapat en åtgärdsplan för att könsutjämna dessa utnämningar och få fler kvinnor att ta extraansvar.

Vad vill du säga till alla arbetsgivare som ännu står i startgropen när det gäller jämställdhet?

– För många organisationer handlar detta om att vinna eller försvinna när det gäller att attrahera den unga arbetskraften på marknaden. Jämlika löner och jämlik fördelning inom arbeten och på chefsbefattningar kommer att bli en hygienfaktor i framtiden. Alla kvinnor, och män, som söker jobb idag borde fråga hur aktivt arbetet med jämställda löner är inom verksamheten!

– Ytterst handlar arbetet med likabehandling om att det blir naturligt för ledning och chefer att, oavsett medarbetarens kön, se till att ha rätt kompetens på rätt plats.

 

*När hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid, källa Medlingsinstitutet, reds. anm.
 
TILL TOPPEN AV SIDAN