Kompetens- och organisationsutveckling Strategi

Framtidsspaning 3: Feedback och analys i realtid

Anna Kempe, Head of Content & Seminars 2017-02-06

Så påverkas HR-agendan 2017, del 3. Allt blir digitalt! Så sammanfattas de förändringar som förutspås påverka HR- och talangagendan allra mest under 2017. I en serie av korta artiklar sammanfattar vi på Edge HR den högaktuella rapporten Predictions for 2017 av Bersin by Deloitte.

För att förstå och utveckla medarbetarengagemanget och medarbetarnas produktivitet kommer feedback och analys i realtid att explodera i vikt under 2017. Marknaden för dessa verktyg och analysinstrument växer explosionsartat och funktioner för detta finns numera integrerat i de större HR-systemen. 

Rekommendationen är att HR-funktionen skapar en plan för hur feedback från medarbetarna ska samlas genom hela medarbetarens livscykel - för att till fullo förstå hur medarbetarupplevelsen ser ut. Hur uppfattas arbetsgivaren av kandidater som söker jobb, hur uppfattas introduktionen, det dagliga arbetet, mål – och utvecklingsplaner och avslutsprocessen?

Ju mer data som finns tillgänglig via feedback-appar och allt mer sofistikerade system desto viktigare blir analysarbetet för att kunna använda datan på bästa möjliga sätt. Deloittes undersökning visar att andelen respondenter som idag analyserar samband mellan HR-data och verksamhetens resultat ökat med hela 63 procent mellan 2015 och 2016. Utvecklingen på det här området innebär att ett starkt analysteam kommer att behövas och att detta team får en allt viktigare funktion. De kommer sannolikt att utgöra en konsultativ roll inte bara för HR utan för hela verksamheten.

Det handlar därmed inte längre om att bara analysera varför medarbetare svarat som de gör i en medarbetarundersökning, utan om att koppla samman olika data för att förutspå frånvaro, optimera ledarskapsmodeller, alarmera vid hög arbetsbelastning, förstärka beteenden som skapar nöjdare kunder etc. Det viktiga analysarbetet handlar om att försöka förstå vad, av allt som vi vet eller kan ta reda på om våra medarbetare, som kan hjälpa oss öka prestationer och kundnöjdhet eller minska risker och kostnader.

Om artikelserien Så påverkas HR-agendan 2017

Teknologin har inte bara förändrat våra liv utan också våra organisationer, menar artikelförfattaren Josh Bersin. Deloittes forskning visar att det råder en hög grad av osäkerhet bland företagsledningar kring vilken organisation, vilket ledarskap och vilka kompetenser som krävs idag. Den digitala eran innebär nya synsätt på både HR och ledarskap.

Alla artiklar i serien: 

 

Relaterat

TILL TOPPEN AV SIDAN