Kompetens- och organisationsutveckling Strategi

Framtidsspaning 2: Kultur och medarbetarengagemang fortsatt prioriterat

Anna Kempe, Head of Content & Seminars 2017-01-31

Så påverkas HR-agendan 2017, del 2. Allt blir digitalt! Så sammanfattas de förändringar som förutspås påverka HR- och talangagendan allra mest under 2017. I en serie av korta artiklar sammanfattar vi på Edge HR den högaktuella rapporten Predictions for 2017 av Bersin by Deloitte.

Under 2016 gav Deloitte ut rapporten ”Global Human Capital Trends 2016” där 86 procent av företagsledare bedömde att ”kultur” var en av de mest prioriterade talangfrågorna. Endast 14 procent av samma målgrupp förstod dock vilken den ”rätta” kulturen för dem var. Dessa siffror summerar väl vad 2017 har i sitt sköte inom detta område: Det handlar inte längre om att få acceptans för att kulturfrågorna är viktiga utan snarare att definiera sin önskade kultur, börja mäta den och identifiera var och hur den bör förstärkas.

En kritisk del av kulturarbetet är att fastställa verksamhetens högre syfte (purpose). Otaliga studier visar att företag med ett starkt förankrat syfte och en tydlig och väldefinierad värdegrund presterar klart bättre än branschgenomsnittet. Deloitte lyfter fram tre orsaker som gör det här området extra viktigt framöver:

  • Transparens. Webbplatser som Glassdoor, Careereye, Linkedin eller Facebook möjliggör för medarbetare att regelbundet diskutera kulturen som råder offentligt. Därmed är företagskulturen redan en integrerad del av varumärket och påverkar hur verksamheten uppfattas av kunder och vilka som önskar arbeta för er.
  • Samarbete. Med en tydlig kultur och gemensamma värderingar är det lättare att arbeta i nätverksform, över funktionella eller formella gränser. Det är också kulturen som avgör om kunskap ska delas öppet eller behållas inom teamet, om specialister kan lånas ut till andra, om den egna framgången ska belönas framför teamets framgång.
  • Innovation. När verksamheten är tydlig med den kultur man önskar främja så skapas trygghet och frihet för medarbetarna att verka fullt ut. När medarbetarna vet vad som förväntas av dem och av sina kollegor är det lättare att bygga och utveckla sitt interna nätverk, vilket har visat sig vara en nyckel för innovationsarbete.

Vad gäller medarbetarengagemang så beskriver Deloitte det som en enskild medarbetares reaktion eller upplevelse av verksamhetens kultur. Precis som med kulturarbetet så handlar 2017 års fokus på medarbetarengagemang inte om det är viktigt eller ej utan hur arbetsgivare angriper frågan. En tydlig trend är att allt fler feedbackverktyg för att ”lyssna av” sina medarbetare används: täta medarbetarundersökningar eller ”pulse surveys”, avgångsintervjuer och så vidare.  Dessutom ett ökat fokus hos chefer på att oftare dela information och aktivt ta in synpunkter och feedback. Marknaden för olika typer av feedback-appar ökar markant, liksom frekvensen på mätningar av medarbetarengagemang. Samtidigt visar Deloittes undersökning att 18 procent av arbetsgivare inte mäter medarbetarengagemang alls.

 

Om artikelserien Så påverkas HR-agendan 2017

Teknologin har inte bara förändrat våra liv utan också våra organisationer, menar artikelförfattaren Josh Bersin. Deloittes forskning visar att det råder en hög grad av osäkerhet bland företagsledningar kring vilken organisation, vilket ledarskap och vilka kompetenser som krävs idag. Den digitala eran innebär nya synsätt på både HR och ledarskap. 

Alla artiklar i serien: 

 

Relaterat

 

TILL TOPPEN AV SIDAN