Kompetens- och organisationsutveckling Strategi

Framtidsspaning 1: Den traditionella organisationsstrukturen utmanas

Anna Kempe, Head of Content & Seminars 2017-01-27

Så påverkas HR-agendan 2017, del 1. Allt blir digitalt! Så sammanfattas de förändringar som förutspås påverka HR- och talangagendan allra mest under 2017. I en serie av korta artiklar sammanfattar vi på Edge HR den högaktuella rapporten Predictions for 2017 av Bersin by Deloitte.

Dagens organisationer är byggda för att maximera effektivitet och skalbarhet. Dessa värden räcker inte längre för att behålla sin marknad i dagens snabbrörliga och digitala värld. Det som krävs framåt är ett konstant lärande inom organisationer, förmågan att experimentera och snabbt erbjuda kunder en prototyp att sedan arbeta vidare utifrån.

Som följd behöver team organiseras utifrån produkter, kundgrupper eller geografier, inte utifrån funktion som traditionella organisationer ofta gör. Teamen behöver vara mindre, plattare och ha större eget mandat. Vidare krävs chefer som är närvarande och deltar aktivt i vardagens frågeställningar.

Exempel på förändringar som förutspås är:

  • Mindre team
  • Färre hierarkiska nivåer – för att skapa incitament att sträva mot resultat och lärande istället för befordran
  • Belöningssystem som fokuserar mer på teamets insats än individens
  • Snabbare befordran från medarbetarroll till ledarroll
  • Ökat fokus på att leda projekt snarare än ett team
  • Målsystem som möjliggör kvartalsvisa mål snarare än årliga och som är transparenta för alla.
  • Fler karriärcoacher eller mentorer för att stimulera professionell utveckling (istället för att chefer bär det ansvaret)
  • Kulturer som främjar lärande, utforskande och nytänkande
  • Gemensamma informationssystem som främjar transparens och insikter som alla team kan dela och agera utifrån

  

Om artikelserien Så påverkas HR-agendan 2017

Teknologin har inte bara förändrat våra liv utan också våra organisationer, menar artikelförfattaren Josh Bersin. Deloittes forskning visar att det råder en hög grad av osäkerhet bland företagsledningar kring vilken organisation, vilket ledarskap och vilka kompetenser som krävs idag. Den digitala eran innebär nya synsätt på både HR och ledarskap. 

Alla artiklar i serien: 

 

 

Relaterat

 

TILL TOPPEN AV SIDAN