Sjukdom och rehabilitering

Psykisk ohälsa – en stor fråga för chefer

2015-01-22

Vi får dagligen larmrapporter om att psykisk ohälsa ökar. Det har blivit ett av vår tids största folkhälsoproblem och är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Även många chefer drabbas av psykisk ohälsa, både för egen del och genom sina medarbetare.

Ledarskapstidningen Chef har gjort en undersökning om psykisk ohälsa bland chefer. Bland annat framkom att fem av tio chefer har varit deprimerade, tre av fyra har haft sömnstörningar och över hälften har upplevt ohanterlig stress.

Men chefer drabbas också av problemet med psykisk ohälsa genom sina medarbetare. Tre av fyra av de 900 tillfrågade cheferna uppger att de under det senaste året har hjälpt minst en medarbetare som har drabbats av psykisk ohälsa. De främsta orsakerna har varit nedstämdhet eller depression, men även ohanterlig stress. Många chefer lägger drygt en arbetsdag i månaden på att hantera medarbetares psykiska ohälsa.

Enligt Chefs undersökning är många chefer osäkra på sitt eget ansvar när en medarbetare verkar må dåligt, men tre av fyra av de tillfrågade svarar ändå att de vet vad de ska göra om en medarbetare mår dåligt. Trots detta undviker många chefer att agera när de misstänker att en medarbetare lider av psykisk ohälsa.

Barbro Östling är fil. kand. i beteendevetenskap och marknadsekonom med stor erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa i näringslivet. Hon säger att många chefers passivitet beror på att de tror att problemen är privata och att de inte vill göra intrång i medarbetarens privatliv. En annan vanlig orsak är, enligt Barbro, att många chefer är oroliga att problemet ska bli deras ansvar och att de är osäkra på hur de ska hantera det. Hon tillägger dock att oron är obefogad och förklarar att det är skillnad på att visa att man bryr sig och att lösa någon annans problem.

Källa: Chef.se

TILL TOPPEN AV SIDAN