Ledarskap

Popularitetstävling för cheferna?

Stefan Wikström, Vd Edge HR 2015-05-26

Nu är det i många verksamheter högsäsong för medarbetarundersökningar. Men är det verkligen meningsfullt att mäta medarbetarnas "upplevelse" av sin arbetsplats och arbetsgivare? Eller blir det mest en tävling mellan cheferna om vem som är mest omtyckt av sina medarbetare?

Jag deltar själv sedan ett antal år i Wise Groups medarbetarundersökning. Medarbetarundersökningar har som företeelse dock från tid till annan varit ifrågasatta. Under det senaste året har det varit en het debatt om medarbetarundersökningar verkligen gör någon som helst nytta.

Peter Svensson, forskare vid företagsekonomiska institutionen på Lunds Universitet har gjort en studie om medarbetarundersökningar. Han menar att resultatet mest blir en popularitetstävling mellan cheferna och att det sällan leder till några konkreta förbättringar i arbetsmiljön.

På Brännpunkt i SvD Opinion skrevs för en tid sedan en omdebatterad artikel med rubriken Nöjda medarbetare räcker inte. Skribenter var tre fristående konsulter som är kritiska till att offentlig sektor lägger närmare 150 miljoner kronor i arbetstid och konsultkostnader för mätningar av medarbetarnöjdhet. De menar att det är särskilt bekymmersamt att man inte kan påvisa några som helst positiva effekter av dessa undersökningar. Deras slutsats är att det därmed nu är dags att mönstra ut medarbetarundersökningarna.

Min kollega Peter Bolinder, VD på undersökningsföretag Netsurvey, skrev som svar på kritiken ovan en blogg om att "Det inte finns några undersökningar som i sig leder till förbättring. Att mäta medarbetarnas attityder ökar varken nöjdhet eller engagemang. Däremot är det ett hjälpmedel för att prioritera var förändring måste ske och vad som ska förändras för att saker ska förbättras. Både rapporten och de efterföljande blogginläggen återkommer till att den största svagheten är bristen på efterföljande aktiviteter, vilket inte ska belastas medarbetarundersökningen." (Läs hela inlägget Medarbetarundersökningar är ovärderliga)

Det verkar ju vara en rätt klok inställning till alla uppleveser/uppfattningar vi mäter, det vill säga att själva mätningen i sig är ett diagnostiskt test eller ett lackmustest på hur det upplevda läget är just nu. Om vi vill få till en förändring utifrån resultaten så måste vi aktivt göra något.

Medarbetarna är den viktigaste resursen är en klassisk sägning och vi kan konstatera att det faktiskt är så. Jag är själv helt övertygad om att engagerade medarbetare är en nyckelförutsättning för att nå bra resultat över tiden. För att få engagerade medarbetare behöver vi veta vad de tycker – först därefter kan vi prioritera vilka förbättringar vi behöver göra. Därför är min klara uppfattning att det är mycket meningsfullt att mäta medarbetarnas upplevelse av sin arbetsplats och arbetsgivare om man därefter gör något utifrån resultaten.

TILL TOPPEN AV SIDAN