Kompetens- och organisationsutveckling

Passion HR presenterade årets vinnare av Human Growth Award 2018!

Sofie af Ekenstam, Head of Content & Seminars 2018-11-07

Många organisationer har under året blivit nominerade till Human Growth Award, priset som lyfter team och nya idéer inom HR, som Wise Group står bakom. De tre finalistteamen Sveriges Radio, Kry och Gröna Lund bjöds upp på scen under eventet Passion HR. En gemensam nämnare för de tre HR-teamen var att de alla har arbetat aktivt med innovation – idéer som förändrar beteenden.

Wise Groups Chief People and Culture Officer, Nathalie Berthelius, betonade att det var ett svårt val då alla tre finalisterna bedömdes ha gjort betydande insatser på HR-området.

Vinnare av Human Growth Award 2018 var Gröna Lund!

Gröna Lunds HR Manager Ida Troive poängterade hur viktigt det är med inkludering och mångfald –och att de såg ett behov av att bemöta detta på ett nytt sätt. Det har de gjort genom att bland annat förändra öppettiderna för HR och på så sätt vara mer tillgängliga när personal och chefer arbetar, exempelvis under kvällar helger.

Vi fick en kort intervjustund med en märkbart rörd och upprymd Ida Troive.

Vad är ni mest stolta över i ert HR-arbete?

 – Vi är mest stolta över att hela organisationen är så intresserade av HR. Nu vill alla arbeta med kultur, ledarskap och HR-frågor. Och alla förstår vikten av ett hållbart HR som även involverar de som står långt utanför arbetsmarknaden.

Vad är det som gör att ni har lyckats så bra?

 – Jag tror att det beror på att vi har en blandning av människor som jobbar i vårt team. Det finns de som har arbetat 40 år på Gröna Lund och har god kunskap om vår verksamhet, andra har HR-kunskaper från helt andra områden. Vi har en bra blandning av kompetenser samt en vilja till innovation. Vi ser till att alla blir hörda och vi lyssnar till allas idéer.

Vad är ert bästa tips till andra HR-team?

 – Jag tror att det bara är att köra, ända in i kaklet. Våga misslyckas, våga prova igen. Det är ingenting som fungerar första gången man gör det, men man kan finjustera. Om man inte vågar satsa, inte vågar starta mångfaldsarbete eller en ny rekryteringsprocess, då kommer man ingenstans. Man måste våga för att vinna – släppa sargen!

Nämn de viktigaste insatserna som ligger bakom er framgång!

 – Vi ville förändra, vi ville få fler människor att vilja arbeta på Gröna Lund. Så vi valde att utöka vårt mångfaldsarbete till att omfatta nyanlända. Vi valde också att samarbeta med bra personer på Arbetsförmedlingen samt organisationer som hjälper till med liknande frågor. Mitt tips är att  bara göra! Se till att få med hela organisationen från början. Alla tycker att det har varit kul att delta i detta arbete. Vår ledningsgrupp tycker att det är självklart att arbeta med sådana här frågor och att inkludera resten av samhället. Då går det lätt.

Är det HR eller ledningsgruppen som driver det här arbetet nu?

 – Nu vill alla vara med och driva arbetet. Incitamentet kom nog från HR, men vi har stor uppbackning i ledningsgruppen, från vår styrelse och våra ägare.

Är det något du vill tillägga?

 – Det är så härligt när folk är olika och vi ska verkligen ta vara på varandra. Även den som sitter tyst har något att säga – det är viktigt att locka fram allas innovationstänk!

 

Human Growth Award

Human Growth Award är ett årligt pris, instiftat av Wise Group 2015, som hyllar och lyfter fram nytänkande insatser inom HR. People Management blir allt mer strategiskt viktigt för många företag och det gäller att ha rätt medarbetare, innovativa team och förändringsförmåga om man vill vara framgångsrik i framtiden!

Priset finns till för att hylla de team som klarar utmaningen och kan inspirera andra. Juryn för Human Growth Award består av representanter från Wise Group och förra årets finalistteam.

TILL TOPPEN AV SIDAN