Strategi

”Nyckeln till att lyckas är kulturfrågan”

2016-06-07

Allra, en utmanare till storbankerna och ett av Sveriges ledande rådgivningsföretag inom privatekonomi, har vuxit snabbt sedan starten 2008. De senaste två åren har personalstyrkan nästan trefaldigats, samtidigt som Allra har öppnat kontor i Luxemburg och Dubai. 2015 blev Allra utsett till Årets Raket inom försäkring och 2016 utnämndes Allra till en av Sveriges 100 bästa arbetsgivare av Karriärföretagen.

HR-chefen Niklas Almquist, började på Allra 2014 när verksamheten hade färre än 100 anställda:

– När jag mötte grundarna, Alexander Ernstberger och David Persson, så lockades jag av det entreprenöriella – drivet som de har att alltid vilja göra saker bättre, annorlunda och att utmana det traditionella i en konservativ bransch. Att vilja mer och aldrig vara riktigt nöjd.

Närhet mellan medarbetare och chefer

Allra har nu vuxit från 100 till 260 anställda och Niklas berättar att företagskulturen varit avgörande för expansionen:

– Nyckeln till att lyckas är kulturfrågan. Allra är ett värderingsstyrt företag och jag tror inte att det går att växa så snabbt under kontrollerade former utan den stabila grunden som styr det dagliga operativa arbetet. Även det strategiska är viktigt; hur vi ska positionera oss och vilka nya produkter och tjänster vi ska utveckla.

Niklas förklarar att Allra-kulturen handlar om att ha driv, att göra saker bättre. Trots att företaget har blivit större finns det en närhet mellan medarbetare och chefer. Medarbetare som har idéer om hur man kan göra organisationen bättre kan vända sig direkt till cheferna eller posta ett förslag i Allra Labs på intranätet.

– Det är viktigt att lyssna på medarbetarna och ha närhet till den dagliga verksamheten.

Verksamhetens värderingar i fokus vid rekrytering

Niklas berättar om rekryteringsprocessen och vikten av att rekrytera med verksamhetens värderingar i fokus:

– Vi har haft väldigt tydliga rekryteringsmål och fokus på tydlighet i hur vi brandar oss och kommunicerar, om vilka vi söker och hur de passar in i kulturen. Vi har varit tydliga med våra värderingar och vår kultur och att vi har en arbetsplats där man kan utvecklas över tid.

– Vi har borrat i frågorna genom kompetensbaserade intervjuer. Det ska vara rätt för både arbetssökande och organisation. Det här är Allra och det här vill vi – och matcha det med vad kandidaten vill ha ut av jobbet. Vi använder oss också mycket av sociala medier och film vid rekrytering, men även för internkommunikation.

Löpande mål- och feedbacksamtal

Personalomsättningen är låg fortsätter Niklas och säger att Allra har en bra mix av erfarna chefer och specialister, men också vill bygga på med unga personer som vill prova på olika saker och växa internt.

– Vi har fantastiska möjligheter att erbjuda just det. Vi har mål- och feedbacksamtal löpande och medarbetarsamtal ett par gånger om året. Vi vill inte fastna i stela samtal en till två gånger per år utan arbeta här och nu, i linje med verksamhetens utveckling. Den senaste medarbetarundersökningen visar att medarbetarna trivs oerhört bra på Allra och att vi har en riktigt bra teamkänsla. Jag tror att det är otroligt viktigt att vara nära sin organisation för att se vad som fungerar och vilka möjligheter till förbättringar som finns.

Forum för delaktighet och dialog

Allra arbetar aktivt med olika forum för att involvera medarbetare i beslut och för att fånga in idéer om verksamhetens utveckling.

– Ett forum som vi har lanserat är Allra-ambassadörerna. Det är ett team som regelbundet träffas för att gå igenom olika frågor som relaterar till den löpande verksamheten. Hittills har vi arbetat med internkommunikationen och våra värderingar, bland annat genom att vi har genomfört en rad workshops där vi har sett över våra värdeord, säger Niklas.

– Det är viktigt att göra saker tillsammans. Vi har till exempel gruppträningar varje tisdag på gymmet, där de som vill tränar och äter frukost tillsammans. Det är viktigt att hitta forum där medarbetarna kan prata med varandra. Det är ett bra sätt för medarbetarna att knyta kontakter över avdelningarna. Man behöver hitta sätt att nå ut till medarbetarna och skapa dialog.

 

Niklas råd till andra företag som står inför snabb tillväxt

  • Var tydlig med värderingar och kultur från början. Det finns alltid en risk med att växa snabbt. Våra värderingar har varit tydliga från början, vi har en tydlig Allra-kultur och förstår vikten av det. Det är vårt DNA, det som styr oss. Eftersom vi har haft ett tydligt fokus och jobbat med kultur och värderingar i allt från rekrytering till introduktionsprogram, utbildningar, ledarutveckling och internkommunikation så har vår kultur stärkts under denna expansiva fas.
  • Förståelse för vad man är. Jag tror på att vara väldigt öppen och intresserad för verksamheten, var man är idag och vart man ska. Det är viktigt att förankra det och ständigt jobba vidare med kultur och värderingar. Förstå den organisation och kultur du har och tappa inte fokus när det stundom blir rörigt och ryckigt.
  • Hitta sätt att nå ut till medarbetarna. Ha en bra dialog med medarbetarna och var lyhörd för förslag och idéer om vad som kan förbättras. Se till att förenkla kommunikationsvägarna och anpassa dem. Har du inte närhet till din organisation kommer du inte heller att förstå den fullt ut.
  • Ha processer som går att anpassa. Som HR-chef är det viktigt att förstå den verksamhet som drivs och inte ha processer som blir för tungrodda utan som går att anpassa i linje med verksamhetens utveckling. Ger du medarbetarna det stöd som behövs får du nöjdare medarbetare som gör ett bättre jobb vilket tillför ett mervärde till kunderna.
  • Välj rätt typ av samarbetspartner. Det är otroligt viktigt att välja rätt samarbetspartner för rätt typ av uppgifter. Våga vara kräsen och se till att arbeta upp ett bra samarbete där det finns en ömsesidig stolthet i att leverera och att leverera i tid. Det är med andra ord viktigt att din samarbetspartner har samma ambition som du och kan växla upp ett hack när det behövs.

TILL TOPPEN AV SIDAN