Arbetsrätt

Nu rörs det om i arbetsrättsgrytan

Tommy Iseskog, Arbetsrättsexpert samt författare och föreläsare inom arbetsrättsområdet. 2019-05-14

På årets TIAN-dag den 29 augusti kommer jag att lotsa deltagarna genom arbetsrättens aktualiteter. Dessa handlar bland annat och främst om nya LAS-åldersregler med förändrat anställningsskydd för äldre, nya regler rörande stridsåtgärder när kollektivavtal konkurrerar samt nya regler för att få unga i arbete och att förmå äldre att jobba längre.

Tillsammans analyserar vi också de intressantaste och viktigaste AD-domarna från det gångna året, om bland annat uppsägning, avskedande, diskriminering och chefsbehörighet.

Bland särskilt intressanta domar kan nämnas domar om uppsägning eller avskedande vid olika former av arbetsvägran, arbetsgivarens bundenhet vid löften som mer eller mindre lösmynta chefer ger arbetstagare, tillgodoräknande av anställningstid vid verksamhetsövergång, hur arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vid arbetsbrist ska fullgöras i praktiken och konkludenta anställningsavtal vid till exempel bemanning.

Framtidsspaning

Jag kommer också att spana in i den närmaste arbetsrättsframtiden. Detta handlar bland annat om familjevecka, registerkontroll och skärpning av sanktionerna ifråga om det aktiva likabehandlingsarbetet, bara för att nämna några aktuella arbetsrättsfrågor.

Viktigast av allt på spaningsfronten – regeringen har nu (med januariöverenskommelsen som grund) tillsatt en utredning om att ”modernisera arbetsrätten”. Uttrycket är minst sagt pretentiöst. Utredningsuppdraget handlar om vissa anställningsskyddsfrågor, som förvisso är en viktig del av arbetsrätten, men naturligtvis inte arbetsrätten som sådan.

Utredningen kommer dock att lyfta på några politiskt mycket heta arbetsrättsstenar; turordningsreglerna, arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar, osäkra anställningar (tidsbegränsade anställningar och deltidsarbete) och kostnader vid uppsägning. Oavsett vad som kommer att bli slutresultatet av detta utredningsarbete, kommer förhoppningsvis åtminstone de nu nämnda arbetsrättsfrågorna att belysas på ett sakligt sätt. Jag kommer på TIAN-dagen att redovisa sakfrågorna (vad som faktiskt gäller idag) och vad utredningsarbetet så långt har ”avslöjat” om överväganden och möjliga förslag.

Arbetsrätten i det politiska blickfånget

Tack vare den så kallade januariöverenskommelsen har arbetsrätten kommit i det politiska blickfånget på ett nytt sätt. I och för sig har arbetsrätten alltid varit ett politiskt ”minerat” område. Ett uttalande av en politiker i en arbetsrättslig fråga har ofta skapat en mer eller mindre (oftast mer) förvirrad politisk diskussion. Samtidigt har en klar riksdagsmajoritet varit ”LAS-kramare” i flera decennier och övriga delar av arbetsrätten har inte varit politiskt kontroversiella annat än i enstaka detaljer. Nu kommer diskussionen att hetta till på allvar, inte minst mellan politikerna å ena sidan och arbetsmarknadens parter å andra sidan. Detta kommer vi att ta en diskussion om, men betoningen på TIAN-dagen ligger som vanligt på genomgången av de viktigaste aktuella arbetsrättsfrågor som deltagarna behöver ha koll på!

 

Relaterat

  • Missa inte Sveriges största arbetsrättsseminarium: TIAN-dagen den 29 augusti 2019! Under TIAN-dagen leder Tommy Iseskog deltagarna igenom alla viktiga nyheter och förändringar som är på gång – utredningar, förslag, riksdagsbeslut samt intressanta AD-domar.
  • Med Arbetsrättens Domsregister får du enkelt koll på rättsläget med hjälp av Tommy Iseskogs sammanfattningar och kommenterar av AD-domar. 
  • Med TIAN Nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad som är på gång inom arbetsrätt, arbetsmiljö samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
TILL TOPPEN AV SIDAN