Arbetsmiljö Hälsa och friskvård

Nå framgång med positiv psykologi

Anne-Sofie Laudon, Senior Project Manager 2018-06-27

Positiv psykologi fokuserar på framgångsfaktorer istället för det som hittills varit vanligast inom psykologin, nämligen problem. Forskning visar att mer lycka leder till högre produktivitet och högre inkomst. Lyckliga människor står ut med smärta bättre, vidtar försiktighetsåtgärder vad det gäller hälsa och säkerhet samt lever längre. Positiva känslor tar också bort negativa känslor. Fördelarna och vinsterna är många, ändå är det få som fokuserar på framgångarna både privat och i arbetslivet.

Istället för att ställa frågor som: Vad är det som inte fungerar? Vad är problemet? Hur kan man lösa det? ställer man frågor som: Vad fungerar? Vad är rätt? Vilka styrkor kan byggas vidare på? Positiv psykologi innebär att skifta fokus från problem till möjligheter, utan att för den skull bortse från problemen. Det handlar om att förebygga problemen innan de uppstår och att stärka individen och ge hen verktyg att använda sin kraft på ett positivt sätt.

När man ser nyheterna är det mesta inte positivt, utan negativt. Det handlar om mord, korruption, sjukdomar, naturkatastrofer och så vidare. Väldigt snabbt börjar hjärnan tro att det är det verkliga förhållandet mellan negativt och positivt.

Om vi ändrar vår formel för lycka och framgång så kan vi ändra sättet på vilket vi kan påverka verkligheten. Bara 25 procent av framgång i arbetslivet kan förutsägas med hjälp av IQ. 75 procent av framgången kan förutsägas av din optimism, ditt sociala skyddsnät och din förmåga att se stress som en utmaning snarare än ett hot.

Vi tror idag att om jag jobbar hårdare, så blir jag mer framgångsrik. Om jag blir mer framgångsrik, då blir jag lyckligare. Det går igen i uppfostran, chefsstilar och hur vi motiverar vårt beteende. Problemet är att det är vetenskapligt ohållbart och bak och fram av två skäl.

Varje gång din hjärna firar en ny seger så flyttar du upp ribban för vad framgång innebär:

  • Bra betyg, nu behövs bättre!
  • Bra skola, nu krävs en bättre!
  • Bra jobb, nu ett bättre tack!
  • Du nådde försäljningsmålet, nu höjs målet!

Om lycka är på andra sidan av framgång, så kommer din hjärna aldrig dit. Det vi som samhälle gjort är att knuffa lyckan över den kognitiva horisonten. Vi tror att vi måste vara framgångsrika, för då blir vi lyckliga. Men problemet är att våra hjärnor fungerar tvärtom.

Om du kan öka någons nivå av positivitet i nuet, så kan deras hjärnor uppleva det som vi nu kallar en lyckofördel. Din hjärna fungerar betydligt bättre när den är positiv än om den är negativ, neutral eller stressad. Din intelligens ökar, du blir mer kreativ, din energinivå går upp. Man har kommit fram till att alla affärsresultat blir bättre. Om din hjärna är positiv blir den 31 procent mer produktiv än om din hjärna är negativ, neutral eller stressad. Du blir 37 procent bättre på försäljning. Doktorer blir 19 procent bättre på att ställa rätt diagnos när de är positiva, än annars.

Detta betyder att om vi kan vända på formeln och vara mer positiva i nuet, så kommer våra hjärnor arbeta ännu bättre, eftersom vi förmår jobba hårdare, snabbare och smartare. Dopaminet som strömmar runt när du är positiv har två funktioner. Det gör dig inte bara lyckligare, det triggar också alla lärocenter i din hjärna så att du kan anpassa dig till världen på ett nytt sätt.

Det är inte nödvändigtvis verkligheten som formar oss, utan istället linsen som hjärnan ser världen genom. Om vi kan förändra linsen kan vi, förutom att bli lyckligare själva, även förändra och påverka andra till det positiva. Om allt fler arbetsgivare och medarbetare aktivt arbetar med positiv psykologi, lyfter sina medmänniskors styrkor och fokuserar på möjligheter och framgång skulle det ge en enorm effekt!

Tips för att bli mer positiv:

Det som kanske är allra mest fascinerande är att vi kan träna upp hjärnan så att den blir mer positiv. Här kommer några tips:

  • 21-dagarsuppdraget: Med bara två minuter per dag i 21 dagar kan vi programmera om vår hjärna så att den faktiskt fungerar mer optimistiskt och bättre.  Skriv ner tre saker som du är tacksam över i 21 dagar i rad. Tre nya saker varje dag. Mot slutet av perioden börjar din hjärna söka av världen, inte efter det negativa, utan istället efter det positiva.
  • Beröm eller tacka någon annan: När du startar datorn nästa gång, skriv ett positivt mejl med beröm eller tack till någon i ditt nätverk. Genom att göra det och att träna hjärnan på samma sätt som kroppen så kan vi vända på formeln för lycka och framgång. Oplanerade eller medvetna goda gärningar gör att hjärnan blir mer positiv.
  • Meditation: Meditation hjälper dig genom att ge din hjärna chansen att återhämta sig från att försöka göra flera saker samtidigt. Det gör att du kan koncentrera dig bättre!
  • Skriv ner positiva upplevelser: Skriver du ner en positiv upplevelse du haft får din hjärna återuppleva det. Övning gör att din hjärna lär sig att beteende har betydelse.

Vill du veta mer? Kika på dessa länkar:

 

Relaterat

TILL TOPPEN AV SIDAN