Kompetens- och organisationsutveckling Strategi

Medarbetarundersökning – en kompass i resan mot målen

Ulrika Scherp, Head of Consulting and Advisory på Brilliant 2018-10-26

För att säkerställa att företag når övergripande mål i ständiga förändringar, arbetar de flesta företag med att justera och anpassa vägen framåt. En medarbetarundersökning kartlägger nuläget och gör det möjligt att identifiera vilka förändringsinsatser som krävs av företaget för att nå de uppsatta målen. Men hur gör man i praktiken, när och hur ska man mäta – och hur använder man resultatet i sin strategi mot att nå sina mål?

Det är minst sagt en djungel, mätandets konst. Ibland kan det stiga vissa åt huvudet och resultera i allt för frekventa mätningar där svarsfrekvensen dalar allt mer med tidens gång. Eller så genomför man på sin höjd en mätning under året – och kan nöjt bocka av den punkten, ”för nu har man minsann tagit sitt ansvar som arbetsgivare”, och så stänger man den boken och går vidare.

Mät – men glömt inte att analysera och agera

Givetvis ska man göra en lite större och mer omfattande mätning varje eller åtminstone vartannat år. Det är bra.  Men vad händer sen, hur ter sig arbetsordningen efter en genomförd undersökning? Som arbetsgivare är det viktigt att löpa linan ut och förvalta det ansvar man har gentemot sina medarbetare i form av åtgärder, när medarbetarna i sin tur bidragit med sina svar. En summering och uppföljning i snar tid efter avslutad mätning är av stor vikt. Det vill säga: att mäta, analysera och sedan agera är tre nyckelaktiviteter för att uppnå nödvändig, och önskad, förändring för att nå företagets målsättningar. 

Medarbetarundersökning + pulsmätning = ett löpande styrmedel till företagets målsättningar

Utmaningen ligger i att säkra att man uppnår den effekt man är ute efter. Arbetar vi med rätt aktiviteter, på rätt sätt och leder det oss till våra uppsatta mål? Behöver man komplettera sin stora undersökning med mindre temperaturmätare – pulsmätningar – för att se om det går åt rätt håll? Med hjälp av en större medarbetarundersökning följt av pulsmätningar kan man snabbt upptäcka om det inte går som man tänkt och göra justeringar för att därefter utvärdera om det blev rätt eller ej. En temperaturmätning kan bestå av ca 5-10 frågor, man kan antingen pin-pointa olika grupper då behoven kan skilja sig åt eller så lyfter man ut huvudområden som känns relevanta för hela företaget. Beroende på hur mogen man är som organisation och hur mycket man är villigt att investera i aktiviteter som kommer att leda till förändring kan man genomföra dessa kvartalsvis eller halvårsvis.

Medan större och övergripande medarbetarundersökningar ger omfattande insikter om vilka förändringsinsatser som krävs, ger pulsmätningar istället en känsla av ständig aktivitet och en bekräftelse av förflyttning. Det är en enkel investering för att säkerställa att arbetet inom organisationen går åt rätt håll.

Grupper med ett bra arbetsklimat är mer lönsamma

Det är medarbetarna som möter era kunder varje dag och ansvarar för att leverera strålande kundupplevelser. De mest lojala medarbetarna skapar de mest lojala kunderna. Grupper med ett bra arbetsklimat är mer lönsamma, och vikten av att ha effektiva grupper där det är bra sammanhållning och samarbete ökar helt enkelt förutsättningarna för lönsamhet.

Grupper med ett bra arbetsklimat är mest lönsamma medan grupper med ett svagt arbetsklimat är olönsamma. Mätt i EBITA (earnings before interest, taxes and amortization).

 

Vill du veta mer?

Ta del av fler insikter, studier och intressanta kundcase hos Brilliant.

 

Relaterat

  • Få dina medarbetare att stormtrivas! Ladda ner vår kostnadsfria guide med fem tips för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats för att locka talanger och medarbetare till er.
  • Performance management handlar om att styra och leda hela verksamheten mot uppsatta övergripande mål. Ladda ner vår guide: Kom igång med performance management
TILL TOPPEN AV SIDAN