Lön och förmåner

Lönespecialistens roll i fokus

Anna Kempe, Head of Content & Seminars 2015-11-09

Lönespecialistens spännande framtid stod i fokus under Edge HRs heldagsseminarium Lön i Fokus den 5 november. Att bredda lönekompetensen både mot HR och ekonomiområdet var ett tydligt budskap från framtidspanelen där Zennie Sjölund (SRF lön), Barbara Lidholt (Wise Professionals), Mikael Hasselborg (Iterum) och Inger Maslov (Keolis) deltog.

Med framväxten av allt fler och bättre system kommer vi troligen se nya roller växa fram inom löneområdet, enligt framtidspanelen. Förbättrade möjligheter att använda all data som lönesystemet innehåller till tydligare beslutsunderlag och affärsvärde är också att vänta. Att lön finns representerad i ledningsgrupper sias till exempel vara mycket vanligare inom en tioårsperiod. Panelen framhåller dock att lönespecialisten måste kunna räkna lön med papper och penna också i framtiden, det vill säga själva hantverket lön går inte att automatisera.

Auktorisering och status

Panelen diskuterade också det ökade intresset för att auktorisera sig som lönekonsult via SRF. För att ansöka om auktorisering krävs både praktisk erfarenhet och teoretiska kunskaper inom lön och för att behålla auktorisationen finns krav på fortlöpande kompetensutveckling. Idag finns det drygt 300 auktoriserade lönekonsulter i Sverige. 

 – Så länge efterfrågan på lönespecialister är högre än utbudet som fallet är i Stockholm så blir inte auktorisationen viktig för anställningsbarheten, menar Barbara Lidholt.

Auktoriseringssatsningen handlar dock primärt om statusen för löneyrket, om att tydliggöra kompetensen och i många fall också om att ge ett kvitto på den. Många lönespecialister har vuxit in i yrkesrollen genom många års erfarenhet snarare än genom en löneutbildning.

– Den äldste som ansökt om en auktorisation är 63 år, berättar Zennie Sjölund.

Förändringsvilja är viktigt hos framtidens lönespecialister

Kompetenser som bedöms vara viktiga hos lönespecialisten framåt är flexibilitet, förändringsvilja, kommunikativ förmåga samt systemförvaltning. Mod, nyfikenhet och driv kommer att krävas för att lönespecialister ska förändras tillsammans med löneyrket. Även om förändring kan vara tufft är belöningen som följer enormt stor – ett roligare jobb med större utvecklingsmöjligheter och större möjlighet till påverkan.

Duktiga lönespecialister är en bristvara

Framtidspanelen är enig om att utbildningstakten för nya lönespecialister måste öka för att klara av generationsväxlingen. I Stockholm råder huggsexa på duktiga lönespecialister. Arbetsgivare och lönechefer bör definitivt fundera på vad som krävs för att behålla sina medarbetare. 

För att lyckas med det sistnämnda kan vi tipsa om att en kort gallup bland våra 100 deltagare på seminariet visar att flextid är den klart mest attraktiva förmånen att erbjuda!

TILL TOPPEN AV SIDAN