Kompetens- och organisationsutveckling Strategi

Konfettiregn över HR-teamet som förändrar världen!

Anna Kempe, Head of Content & Seminars 2016-11-10

”Årets HR-team” kröntes under jubel på Hotel Rival under eventet Passion HR. HR-priset delas årligen ut av Wise Group och syftar till att uppmärksamma ett modigt, affärsnära och nytänkande HR-arbete.

Gårdagens pris gick till Spotifys HR-team som med sin globala föräldraledighetspolicy skapat förutsättningar för alla medarbetare runt om i världen att bättre förena arbete och familjeliv. Policyn har inspirerats av bolagets svenska rötter och den svenska lagstiftningen. Arbetet har fått stor uppmärksamhet, inte minst av Vita Huset, och flera företag och politiker världen över har som följd inspirerats till liknande program och reformer. I USA är Spotify nu med och påverkar utformningen av ett antal lagförslag, både inom föräldraledighet och lika lön för lika arbete.

Läs mer här: Spotify förändrar världen 

Pressmeddelande: Spotifys HR-team är årets HR-team

TILL TOPPEN AV SIDAN