Lön och förmåner

Hur pratar ni lön hos er?

2015-10-16

En undersökning som mjukvaruföretaget PayScale har gjort på 71 000 respondenter erbjuder tre spännande insikter om medarbetares upplevelse av sin lön och hur den upplevelsen påverkar viljan att arbeta kvar hos arbetsgivaren: 

  1. Individens upplevda löneläge rimmar inte med det faktiska löneläget. Två tredjedelar av respondenterna som idag har en marknadsmässig lön upplever sig själva underbetalda på sin marknad. Studien visar vidare att kvinnor i högre utsträckning än män upplever sig underbetalda (också när så inte är fallet), rimligen som följd av det allmänna lönegapet mellan män och kvinnor. 
  2. Viljan att stanna kvar hos arbetsgivaren korrelerar i hög utsträckning med upplevelsen av att ha en marknadsmässig lön. För att öka sannolikheten att behålla dessa medarbetare måste medarbetarna förstå hur deras lön faktiskt står sig mot marknadsnivån. 
  3. Öppenhet om lönepolicy och löneprinciper visar sig kunna kompensera för lägre lönelägen. Medarbetare som får en god motivering till varför verksamheten erbjuder lön under marknadsmässig nivå tenderar i hög utsträckning att vara fortsatt nöjda med sin arbetsgivare (82 procent i undersökningen). Ett omvänt förhållande, där verksamheten ger en lön över marknadsmässig nivå men utan att kommunicera löneprinciperna, ger dock inte motsvarande effekt med nöjda medarbetare.

Ovan innebär att kommunikationen om lön är kritisk för att upplevelsen ska rimma bättre med verkligheten och för medarbetarens vilja att stanna kvar hos arbetsgivaren. Studien visar tydligt att verksamheten behöver vara öppen och ärlig med verksamhetens lönepolicy och genomföra individuella lönesamtal med kvalitet. För att lyckas med det krävs tillgång till korrekt marknadslönedata, tydliga lönekriterier och besked om vilka möjligheter som finns för att höja den individuella lönen. 

Källa: Harvard Business Review, Dave Smith 

TILL TOPPEN AV SIDAN