Ledarskap Strategi

Hur fungerar 90-talisterna på jobbet?

Ulrik Simonsson, vd på Ungdomsbarometern 2017-09-05

Den yngre generationens medarbetare kommer inte att nöja sig med att gå till jobbet och få en lön. De vill utvecklas, ha kul samt vara med och påverka.

En nyanställd 27-åring håller på att hitta sin plats i organisationen. Onboardingen är avklarad och allting verkar gå bra, även om det är lite si och så med tidpassningen. Sinnesfriden bryts när medarbetaren plötsligt ber om ett samtal med sin närmaste chef och berättar att hen förvisso trivs på företaget, men undrar lite kring hur man ser på dennes framtid? Det ställs bland annat frågor om en personlig utvecklingsplan, nya ansvarsuppgifter och förslag på nästa karriärsteg.

Här uppstår det ofta en  perspektivkrock mellan (den äldre) chefen och den unga medarbetaren. Den unga medarbetaren tänker ”Min framtid är helt upp till mig själv. Jag måste visa att jag är drivande, på tå, får saker att hända, tar ansvar för situationen och är ambitiös.” Chefens reaktion å andra sidan blir ”Nästa karriärsteg? Skojar du?! Visa vad du går för, lär dig bemästra jobbet du precis har fått och lär dig hur det fungerar i den riktiga världen!".

Livskarriärism

Ungdomsbarometerns undersökningar visar att dagens unga vill göra en bred karriär som inte bara innefattar arbetslivet, utan livet i stort. Somliga skulle kalla det för livskarriärism. Förenklat är allt som tar mycket tid det eftersträvansvärda; att ta hand om sin hälsa, ha goda relationer, leva miljövänligt, spendera tid med familjen och att göra långkok tävlar i allt högre utsträckning med arbetstiden. Unga identifierar sig i mindre utsträckning med sitt jobb än tidigare generationer. Dock ska sägas att jobb och karriär fortfarande är viktigt, men att det tar sig nya uttryck. Många unga lever inte för att jobba, utan ser jobbet som en del i livet. De väljer arbete utifrån intresse och vill ha kul på jobbet.

Delaktighet och kommunikation

90-talisterna har växt upp med föräldrar som lyssnat på sina barn. Beslut har fattats gemensamt om vad som ska ätas till middag och vart man ska åka på semester. Som ung idag är man van vid att bli inbegripen, tillfrågad och lyssnad på i klassrummet och vid köksbordet. Detta är inte att likställa med att man som barn alltid fått sin vilja igenom, men man har alltid blivit respekterad. Detta är något som många unga ser som självklart och referensramen tas med in i arbetslivet. Frågor i stil med ”Varför frågar inte min chef vad jag tycker?” och ”Varför har ingen berättat det här för mig?” är ständigt återkommande. Lika frekventa är arbetsgivarens svar ”Därför att du inte har någon erfarenhet av det här.” och ”Det är en diskussion för ledningsgruppen och du sitter inte i den!”.

Få chefer har full transparens i sin kommunikation. I vissa fall går det naturligtvis inte att informera om allting, men förvånansvärt ofta går det att informera mer än vad som görs. Många av de bolag som är allra bäst på att behålla och utveckla sina medarbetare är duktiga på att kommunicera. Att ta sig tid att även meddela att det inte finns något nytt att berätta ger tydliga signaler om organisationens inställning som rimmar väl med en yngre generations referensramar. Medarbetarna behöver då inte heller lägga tid på onödiga diskussioner, frustration och spekulationer, istället efterlevs ambitionen om transparens och interna irritationsmoment kan undvikas.

Nya perspektiv på gamla problem

Den yngre generationen har förstås inte lika mycket erfarenhet av en uppgift som någon som genomfört den tjugo år längre har. Däremot kan de unga medarbetarnas perspektiv väcka frågor, tankar och idéer. De företag som vågar öppna upp diskussionen, respektera den gamla kunskapen och erfarenheterna samtidigt som de diskuterar och kommunicerar kring nya lösningar är ofta samma bolag som återfinns i listor över de som lyckas bäst, både i medarbetarnöjdhet och i innovationskraft. 

5 tips som gör din arbetsplats mer attraktiv för 90-talisterna:

  1. Fundera på vad 90-talister kan tillföra istället för vilka eventuella utmaningar de medför.
  2. Informera och involvera. Kan du inte informera, informera om ”att du inte kan informera”.
  3. Underlätta för ”livskarriärism” genom att till exempel erbjuda flexibla tider och semester, friskvårdsbidrag samt träning på arbetstid. Kort sagt; skapa förutsättningar för det medarbetarna vill göra i livet utöver jobbet. 
  4. Var tydlig i förväntningar och kravställning. Många 90-talister etablerar sig på arbetsmarknaden sent och har begränsade kunskaper om hur arbetslivet fungerar.
  5. När ni tänker ”Fast det går ju inte för oss, vårt företag är så annorlunda.” – think again. Det går alltid om man vill, särskilt om man vill framtidssäkra. 

 

Relaterat

TILL TOPPEN AV SIDAN