Kompetens- och organisationsutveckling Ledarskap Strategi

HR:s roll i den innovativa och förändringsbenägna organisationen

Amanda Andersson, Content & Marketing Assistant 2019-04-17

Den 11 april genomförde Edge HR för andra gången i ordningen eventet Passion HR West i Göteborg. Det var en fartfylld och inspirerande halvdag på temat ”Förändring & Innovation” som modererades utav Karin Zingmark.

Karin är kommunikatör, ledare och talare samt van att driva och prata om förändring från bland annat IT-, tech- och mediabranschen. Hon inledde med en föreläsning där hon delade med sig av tips och råd för kommunikativa organisationer i en värld där den exponentiella teknikutvecklingen både kan skapa en oro för oss människor, men också ett samhälle som inte riktigt hänger med i svängarna och där det gränslösa arbetet ställer allt högre krav på individ och organisation. Karin avslutade med att knyta an till Maslows klassiska behovstrappa – back to basics – där de olika stegen kan översättas till HR:s arbete. Det översta trappsteget, självförverkligande, står i denna HR-trappa för kreativitet, innovation, glädje och självledarskap, vilka alla var ledord som följde med under dagen.

HR <3 innovation och kreativitet

Hur kan HR boosta kreativitet och innovation i organisationer? Denna fråga besvarade Leif Denti från Göteborgs Universitet med tre huvudpunkter: (1) kompetensförsörjning, (2) att mäta, uppmärksamma och belöna samt (3) vikten av att bygga en innovativ kultur. Leif uppmanade även till att sluta använda det kontroversiella DISC-verktyget och börja mäta på punkter där medarbetarens potential istället är i fokus samt säkerställa att organisationen är beredd på att förse innovativa medarbetare och deras kognitiva behov. Ett sätt att göra detta kan vara att öronmärka tid för nytänkande, ett riktmärke till en början kan vara en till två timmar per vecka då medarbetaren förväntas jobba aktivt med utveckling av organisationen.

Även Niklas Delmar pratade om hur innovation och kreativitet kan boostas i organisationen, med kraft från medarbetarengagemang. Idag är endast 14 procent av de som arbetar engagerade i sitt arbete medan 11 procent inte vill gå till sin arbetsplats alls. Resterande 75 procent befinner sig någonstans mittemellan på skalan. Niklas pratade om de vinster som sker på individ-, organisations- och samhällsnivå om vi tillsammans jobbar för ett högre engagemang under devisen ”ensam är inte stark – tillsammans är vi starkare”. Några av de vinster som nämndes var ökad kreativitet på individnivå och ökad innovationstakt på samhällsnivå, helt i linje med dagens tema, vilka tillsammans bidrar till ett mer hållbart samhälle.

HR-case från verkligheten

Under dagen fick vi också ta del av tre HR-case om agil HR, självstyrande team och om ett HR Tech Lab. Anna Willford från Zenuity berättade om de möjligheter som det agila arbetssättet som deras organisation arbetar efter medfört. Anna beskriver agil HR utifrån Why, What och How där Why står för den strategiska inriktningen vad gäller medarbetare och organisation, What står för de moderna HR-processer och content som stödjer en smidig utveckling och How står för de agila principer och metoder som tillämpas. När dessa delar faller på plats menar Anna Willford också att det medför en chans att bygga HR-varumärket i organisationen, vilket är bra då det stärker den interna trovärdigheten.

Dagens andra case stod Anna Selander på Klarna för. Hon pratade om hur Klarna externt uppfattades som en ”smooth” och framåt organisation och att det inte stämde överens med den interna bilden av organisationen som snarare var byråkratisk och trögstyrd samt hur de aktivt arbetat med att samstämma dessa två. Resultatet blev en modell med cirka 300 startups i bolaget som hålls samman av en gemensam vision för Klarna som helhet. Under resans gång utvecklades arbetssättet och inkluderar idag en modell med självstyrande team utan mellanchefer där snabbheten, de korta beslutsvägarna och startupkänslan är bevarad, trots att organisationen har vuxit. ”Hos oss är alla ledare”, menar hon.

Slutligen fick vi höra om det HR Tech Lab som PwC på initiativ av Joakim Karlsson startade upp redan år 2016, ett pilotprojekt som visade sig bli riktigt lyckat. Genom organisationens HR Tech Lab kan HR utveckla datadrivna arbetsprocesser och öka organisationens digitala mognad. I techlabbet får de även chans att testa och söka nya lösningar och idéer. Här accepteras misslyckanden och ses som en del av lärandeprocessen. Vill du starta ditt eget HR Tech Lab i er organisation? Joakims råd är då att starta med de lågt hängande frukterna, lära under resans gång och därefter utveckla labbet genom de nya insikterna.

Några sammanfattande ord

Sammanfattningsvis erbjöd talarna på Passion HR West på flera tips och idéer på hur förändring och innovation kan stärkas i organisationen utifrån deras olika erfarenheter och perspektiv på HR och ledarskap. I mångt och mycket handlar det om hur vi i tider av oförutsägbarhet och komplexitet lyckas engagera individer, team och hela organisationer att vilja och kunna bidra fullt ut – för hållbarhet på individ-, organisations- och samhällsnivå.

 

Relaterat

TILL TOPPEN AV SIDAN