Kompetens- och organisationsutveckling Ledarskap

HR som förändringsmotor

Catrin Brodin, Change manager på Way Group 2017-12-14

De flesta företag idag ställs då och då inför utmaningar som kräver förändring. Att som företag ha en bra förmåga att driva och hantera förändringar hävdar många är och kommer vara en konkurrensfördel i den föränderliga värld våra företag verkar i. Trots den insikten är det många företag som misslyckas med att uppnå önskade effekter av sina förändringar. I det här området har HR en möjlighet att göra skillnad!

Sagt från HR-personer

”Vi har så många förändringar på gång samtidigt, men det känns som vi gör olika varje gång.” – HR Business partner

”Jag skulle vilja att min HR-funktion kunde stötta vår organisation bättre kring HUR vi driver förändringar.” – HR Chef

” Vi har för låg kompetens inom vår organisation när det gäller att driva förändringar, vi skulle behöva göra något...” – HR chef

”Det finns en förväntan på oss som central HR-funktion att ta fram ett ramverk kring förändringar, men vi vet inte riktigt hur vi ska göra.” – HR specialist

Känner du igen dig? Du är inte ensam. HR har en viktig roll i att stötta sin organisation gällande kompetens, metoder och processer kring att leda förändringar! Men vi inom HR behöver veta hur vi ska göra detta på bästa sätt och hur vi kan bli drivande och stöttande i just förändringar.

Vad gör en förändringsmotor?

En förändringsmotor är en funktion eller organisation vars uppgift är att skapa rätt förutsättningar för sin verksamhet att driva och hantera förändringar. Den ser till att det finns förutsättningar att driva kompetensutveckling kring förändringsarbete samt att det finns processer och verktyg att använda.

De flesta förändringar sker till största delen via människorna i företagen. HR är oftast bäst lämpad att vara förändringsmotorn i verksamheten, eftersom de idag har ansvaret för företagets humankapital och är experter på hur människor kan och bör utvecklas.

Starta motorerna!

Om ni som HR-funktion känner er mogna för att bli er organisations förändringsmotor – vad ska ni då göra?

  • Utveckla, implementera och förvalta verktyg och processtöd för förändringsarbete. Att ha en definierad process för HUR förändring ska drivas och att tillhandahålla nödvändiga verktyg för processen skapar en god förutsättning för att höja kvalitén på förändringsarbetet i organisationen. HR tar fram en process som består av ett antal aktiviteter som genomförs inför och under själva förändringsarbetet. Exempel på aktiviteter i processen är:
    • Workshop med ledningen/beställare av förändringen för att formulera syfte och mål med förändringen. Resultatet av denna är ett kommunikationsmaterial att använda för att kommunicera arbetet internt.
    • Workshop med ledningen/beställare av förändringen för att analysera vilka som påverkas, hur de påverkas och när de påverkas av förändringen.
    • Ta fram en plan för arbetet; Hur ska förändringen drivas? Hur ska den organiseras? Vem ska ansvara? är exempel på frågor som behöver besvaras. Ta fram en kommunikationsplan utifrån målgruppsanalysen (de individer som identifierats i analysen ovan).

Det tar tid att bygga en god förändringsförmåga som håller över tid. Det viktigaste är att börja, ta små steg i taget mot målet och att ni som HR är er organisations starka förändringsmotor!

Relaterat

TILL TOPPEN AV SIDAN