Ledarskap

Vad är hållbart ledarskap?

2017-09-07

Med ett hållbart ledarskap fylls medarbetarnas kompetens och energidepåer löpande och förmågan att hantera osäkerhet och förändring stärks. Vi vill med vår heldag Hållbart ledarskap inspirera HR och ledare att förbättra förutsättningarna för sina medarbetare att skapa goda resultat om och om igen. 

Under ledning av vår moderator Ami Hemviken får vi ta del av spännande forskning, praktiska tips, mycket inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte för att utveckla det hållbara ledarskapet på våra arbetsplatser. Gemensamt för alla våra talare under dagen är att alla strävar efter att skapa arbetsplatser som stärker både individer och organisationer att prestera bättre - om och om igen.

Nedan ger vår talare Lena Nordin, HR Director på Björn Borg, svar på några frågor kring hållbart ledarskap. 

Vad är hållbart ledarskap för dig?
- Ett ledarskap som bygger hållbara team som är både högpresterande och mår bra, och att det arbetssättet också är hållbart för ledaren själv. Så att företag, medarbetare och ledare både presterar och mår bra på både kort och lång sikt.
 
Vad anser du/ni på Björn Borg vara den stösta utmaningen för er när det gäller hälsofrämjande ledarskap?
- Att som ledare leva som man lär till 100%, för att kunna leda både sig själv och sina medarbetare på ett hållbart sätt. Chefer har ju samma utmaningar som alla andra med att få livet och alla prioriteringar på arbetet att gå ihop, så det är inte enklare för dem. Men som tur är har alla chefer också en chef, så tillsammans bygger vi varandra starka.
 
Vad ser du fram emot under dagen?
- Att träffa branschkollegor som delar mitt brinnande intresse för hållbart ledarskap och HR.

Den 28 september genomför vi seminariet Hållbart ledarskap - för hållbara resultat där Lena är en av flera inspirerande talare. 

Relaterat

TILL TOPPEN AV SIDAN